Kost och Näring

Antonia utsedd till hedersmedlem av kostchefer

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 08:59 CET

Antonia Ax:son Johnson utsågs förra veckan till hedersledamot i kostchefernas förening Kost&Näring. Bakgrunden är hennes stora intresse för livsmedelshantering inom äldreomsorgen, ett område som tillsammans med skolmaten framöver kommer att vara prioriterat för föreningen.

Kost & Näring är en drygt åttioårig branschförening med över 1 000 kostekonomer som medlemmar. Eftersom de flesta medlemmarna arbetar i ledande befattningar i måltids­verksamhet i offentlig eller privat regi, är möjligheten stor att påverka t ex barns, sjukas och äldres måltidsupplevelser.

Föreningen reagerar över att dagens budgetgodtycke gör att skillnaderna mellan olika enheter i samma kommun kan vara mycket stora vad gäller hur matmiljön utformas, vad varje måltid får kosta och vilka kompetenskrav det ställs på måltidspersonalen. Detta gäller såväl skolmåltider, som mat i äldreboenden.

– Genom att utse Antonia till hedersmedlem vill vi markera hur viktig vi anser äldre­maten är. Även utsatta äldre måste få mat de upplever är aptitlig och närings­rik, säger Karin Lidén, ordförande för Kost & Näring.

– Äldrematen är ett område som behöver mer uppmärksamhet. Det är en fråga om etik, empati och omtanke. Kan jag som hedersmedlem bidra till att skapa uppmärk­samhet kring detta är det positivt, säger Antonia Ax:son Johnson.

Kost & Näring förbereder en undersökning som syftar till att lyfta fram orättvisorna inom skol- respektive äldremat. Resultatet förväntas ligga klart våren 2007 och skall använ­das för att skapa uppmärksamhet kring skillnaderna i förutsättningar inom olika områ­den i några utvalda kommuner.


För mer information:


Karin Lidén, ordförande Kost & Näring, 070-553 48 44

Antonia Ax:son Johnson , 08-701 61 00

www.kostochnaring.sewww.kostekonomi.se

Kost och Näring är en branschförening inom Ledarna. Den bildades 1921 och har idag drygt 1000 medlemmar. Föreningen vänder sig till kostekonomer och dietister samt andra med utbildning inom kost och nutrition. De flesta medlemmarna arbetar i ledande befattningar i måltidsverksamhet i offentlig eller privat regi, men kostrådgivning och nutritionsbehandling är också van liga arbetsuppgifter.