Antura AB

Antura satsar på tillväxt och renodlar affärsmodellen

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 16:40 CET

Bakgrund

Antura AB har arbetat med utveckling och implementation av Antura Projects sedan 2003 och har under denna tid marknadsfört och sålt systemet direkt till kunder under det egna varumärket – Antura Projects.

Antura har dessutom sedan 2005 samarbetat med olika återförsäljare kring marknadsföring och försäljning av Antura Projects. I vissa fall har systemet då marknadsförts under annat varumärke.

Oavsett om Antura Projects sålts av Antura eller via återförsäljare har Antura och dess personal alltid gjort allt arbete gentemot slutkunden, exempelvis projektledning, installation, konfiguration, utbildning och support.

Nuläge

Antura är idag en framgångsrik leverantör av projekt- och portföljhanteringssystem och befinner sig i en stabil tillväxt både i Sverige och på den internationella marknaden. Under de senaste åren har mer än 80 % av all nyförsäljning skett direkt av Antura. Det finns dessutom ett antal avgörande fördelar för både slutkunden och Antura att inte arbeta med mellanhänder.

Som ett led i Anturas tillväxtstrategi och för att renodla affärsmodellen har Antura därför beslutat att helt avveckla återförsäljarupplägget för att fokusera på att marknadsföra och sälja systemet och tjänster direkt och under eget varumärke. Avvecklingen kommer att vara avslutad 31 dec 2010.

Fördelar med nya affärsmodellen

Genom att renodla affärsmodellen kommer Antura och Anturas erbjudande att bli tydligare på marknaden. Varumärket kommer att stärkas och möjligheterna att generera tillväxt kommer att formas helt av Antura. Genom att inte använda mellanhänder i form av återförsäljare kommer närheten till kunden att bli större och nyttan för båda parter kommer att öka. Vi ser famförallt följande nyttor:

  • Antura får en bättre förståelse för kundens behov och kan därmed vidareutveckla produkten till att bli ännu bättre.

  • Antura kan skapa mer nytta åt kunden genom att leverera produkter och tjänster med kortare leveranstider, bättre kvalitet och bättre villkor.

Hur påverkas befintliga kunder som köpt systemet via återförsäljare?

  • Befintliga licensavtal med Antura kommer fortsätta att gälla.

  • Antura kommer att fokusera på att utveckla och erbjuda tjänster direkt till egna kunder och det står alla kunder fritt att köpa valfria tjänster kring systemet av Antura eller av annan aktör på marknaden. Exempel på tjänster är uppgraderingar, integrationer, utbildningar, drift och support.

  • Alla kunder kommer att få möjlighet att delta på våra större event, t.ex. Anturadagen.

Vi hoppas att vi även fortsättningsvis får förtroende att vidareutveckla och ständigt förbättra våra produkter och tjänster i ett nära samarbete med både gamla och nya kunder.

Mattias Andersson
Grundare och VD, Antura AB

I över 10 år har Antura framgångsrikt arbetat med att utveckla och implementera Antura Projects  - en helhetslösning för projekt-, portfölj- och resurshantering.

Antura Projects erbjuder ett modernt, heltäckande och användarvänligt stöd för hela projektverksamheten.

Antura Projects har ett stort antal företagskunder och närmare 100.000 nöjda användare över hela världen. I Sverige utgörs kunderna av flera välkända företag och organisationer såsom PostNord, Assa Abloy, SJ, Folksam, Sveriges Radio, Lantmännen och Husqvarna.

Vår målsättning är att Antura Projects alltid skall vara det främsta valet för alla organisationer som behöver ett etablerat och välfungerande projektverktyg.