Centerpartiet

Använd den digitala kraften i skolan

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 15:56 CEST

Trots att det idag, jämfört med för fem år sedan, finns fler datorer i skoloan så används de fortfarande lika lite som de gjorde för fem år sedan. Samtidigt visar forskning att moderna lärverktyg, rätt använda, kan leda till väldigt bra resultat och hjälpa fler barn att lära sig mer, inte minst i språk och naturvetenskapliga ämnen. För att ta vara på den digitala kraften i skolan presenterar Centerpartiet idag ett fempunktsprogram för att en modernare skola som tar vara på den kraft moderna lärverktyg ger.

It- och energiminister och Centerpartiets andre vice partiordförande Anna-Karin Hatt, och Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson, tillika lärare, Ulrika Carlsson, presenterade idag rapporten “Använd den digitala kraften i skolan” på IT-Gymnasiet i Sundbyberg.

- Vuxenvärldens allra viktigaste uppgift är att se till så att alla barn får chansen att göra mesta möjliga av sin förmåga och får med sig en bra start från skolan. Ska vi lyckas med det måste skolan ta vara på kraften i de digitala verktygen. Det duger inte att så mycket som hälften av alla högstadieelever sällan eller aldrig får använda datorer på lektionstid. Alla elever måste få chansen att få en bra utbildning där it-användning är en naturlig del av undervisningen, säger Anna-Karin Hatt, it- och energiminister och Centerpartiets andre vice partiordförande.

Därför lägger nu Centerpartiet fram fem förslag för mer och bättre it i skolan:

1. Alla skolor ska ha en it-strategi 
- För att man ska kunna använda it på ett strategiskt och riktigt sätt i skolan behövs det en aktuell it-strategi som tar sikte på hur it kan användas för att stödja pedagogiken. Därför kommer Centerpartiet verka för att alla kommuner och alla skolhuvudmän skaffar sig en aktuell it-strategi.

2. Ett nationellt digitalt lärarlyft 
- Mellan var fjärde och var femte lärare anser inte att de har tillräcklig kompetens för att kunna använda modern it i sin undervisning. De behöver få vidareutbildning, och därför bör regeringen satsa i storleksordningen 500 miljoner kronor på ett nationellt digitalt lärarlyft..

3. Ökad forskning inom it-baserad pedagogik 
- Den forskning som finns om it i skolan visar på att man med smart it-använding kan nå positiva effekter när det gäller barns inlärning, inte minst deras språkutveckling. Men denna pedagogik är ung och mer återstår att lära. Därför behövs det mer forskning om hur it bäst kan användas i det pedagogiska arbetet.

4. Fler lärosäten bör ge öppna kurser på nätet 
- Internationellt ger allt fler högre lärosäten nu mkurser och utbildningar på nätet. Fler svenska lärosäten bör använda sig av nätbaserad undervisning och vara med och lägga ut föreläsningar och kurser på internet.

5. Underlätta distans- och fjärrundervisning i skolans alla ämnen 
- Modern it öppnar nya möjligheter att erbjuda de bästa lärarna och bra utbildning via distans, också till skolor i gelsbygd eller skolor som annars har svårt att leva upp till de nya kraven på att lärare ska vara legitimerade och ha rätt behörighet. Därför bör lagstiftningen göras om så att fjärrundervisning tillåts inom skolans samtliga ämnen och kurser, inte bara inom språk som en ny utredning nyligen föreslos.

Den fullständiga rapporten finns att ladda ner på  www.centerpartiet.se

Kontakt för media: Jonas Johansson, pressekreterare hos Anna-Karin Hatt: 072-208 22 71

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.