Socialdemokraterna

– Använd ordförandeskapet för ansvarsutkrävande efter Gazakriget

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 14:06 CET

Idag besöker Richard Goldstone Stockholm för att ta emot Stockholm Human Rights Award. Urban Ahlin vill att Carl Bildt driver på i EU så att brotten mot mänskliga rättigheter i Gazakriget utreds.

– Jag vill självklart gratulera Richard Goldstone till detta pris. Richard Goldstone har en lång erfarenhet av internationellt arbete på hög nivå när det gäller brott mot folkrätten. Både hans arbete och dessa viktiga frågor förtjänar uppmärksamhet, säger Urban Ahlin utrikespolitisk talesperson (S) .
Richard Goldstone är aktuell genom sin rapport om brott mot folkrätten under Gaza-kriget som lagts fram för FN:s generalförsamling och FN:s Råd för mänskliga rättigheter.
– Kriget i Gaza medförde ett enormt mänskligt lidande. Goldstonerapporten påvisar grova kränkningar av internationell humanitär rätt. De som brutit mot internationell rätt och kränkt mänskliga rättigheter ska ställas till svars. Det är viktigt för att upprätthålla respekten för folkrätten, undvika framtida krigsförbrytelser och ytterligare lidande.
Det åligger nu parterna att utreda kränkningarna på ett sätt som möter internationell standard.
– Om inte parterna förmår ta detta ansvar måste det internationella samfundet agera. FN måste se till att utredningarna genomförs och förhindra att processen avstannar.
Här kan EU spela en viktig roll, menar Urban Ahlin.
– Carl Bildt måste utnyttja den sista tiden av Sveriges EU-ordförandeskap. Det är en möjlighet att driva på för att EU ska vara en stark kraft i det internationella samfundet för att säkerställa att arbetet för ansvarsutkrävande fortgår.

För mer information
Peder Palmstierna
Pressekreterare
070-6103855
peder.palmstierna@riksdagen.seLäs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna