Världsnaturfonden WWF

Använda kartongförpackningar är en värdefull råvara - nu utmanar vi svenska folket att återvinna mer

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 14:06 CET

Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF breddar sitt samarbete och satsar på att öka materialåtervinningen. Konsumenter, skolelever och de egna medarbetarna ska engageras. Svenskarna återvinner bara en av fyra kartongförpackningar för mjölk och juice idag, resten går till förbränning och energiåtervinning.

Tetra Pak har tillsammans med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, tagit fram en ny och mer tillförlitlig metod för att mäta återvinning av kartongförpackningar. Idag ligger återvinningsgraden på cirka 23 procent i Sverige. Det är lägre än man tidigare trott och innebär att stora råvaruresurser går till spillo då mjölk-, fil- och juiceförpackningar inte blir returfiber i nya produkter. I Europa återvanns i genomsnitt 36 procent under 2010, alltså klart mer än i Sverige.

– Det är lätt att materialåtervinna kartongförpackningar. Lämna dem – vid återvinningsstationen så bidrar du med värdefull råvara till nya produkter. Vi svenskar är duktiga på återvinning av till exempel glas och tidningar men av någon anledning går det sämre med kartongförpackningar. Vi vill därför utmana hushållen i Sverige till en förbättring, säger Erik Lindroth, miljödirektör, Tetra Pak Sverige.

De förpackningar som kastas i soporna går direkt till förbränning och energiåtervinning. Lägger man dem istället i återvinningskärlet kan returfibern användas flera gånger om i andra pappersprodukter. Det innebär att mjölkförpackningar kan återfödas som exempelvis pizzakartong, kuvert eller flingpaket. Använda kartongförpackningar får nytt liv till exempel vid pappersbruket i Fiskeby utanför Norrköping, där det används som råvara i tillverkning av ny kartong.

– Detta handlar om att hushålla med jordens resurser. Vi vill övertyga fler att de gör rätt och minskar sin egen miljöpåverkan när de återvinner sina kartongförpackningar. Alla känner till talesättet att katten har nio liv, men att kartongen har flera liv är inte lika känt. Vi vill därför uppmana fler att återvinna, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

Åtgärdsprogrammet som Tetra Pak och WWF samarbetar kring har som mål att öka återvinningen med fem procentenheter under 2012 i ett första steg. Men kampanjen är långsiktig och kommer till att börja med att pågå under tre år. Som ett led i samarbetet bidrar Tetra Pak till WWFs barn och ungdomssatsning Panda Planet med en summa pengar för varje procentenhet som återvinningen ökar.

På längre sikt är målet att minst hälften av alla kartongförpackningar materialåtervinns, vilket uppnås om varje svenskt genomsnittshushåll* återvinner fyra förpackningar i veckan.

– Genom vår kampanj vill vi uppmana fler att återvinna mer. Jag är övertygad att information och kunskap är en viktig del för att öka engagemanget. Vi vill visa att det är både lätt och rätt att återvinna kartongförpackningar, avslutar Erik Lindroth.

Sex åtgärder för ökad återvinning:

  • Information via WWFs och Tetra Paks kanaler för att öka viljan att återvinna kartongförpackningar.
  • Informationskampanj till konsumenter om hur man återvinner kartongförpackningar, inklusive en helt ny sida på Facebook med namnet ”Återvinnarna”.
  • Undervisningsmaterial för att engagera skolungdomar i återvinning.
  • Inbjudan till alla aktörer i hela värdekedjan, från skogen till konsumenten, att delta i en kartongkoalition.
  • Förbättrad statistik som möjliggör löpande uppföljning av resultaten.
  • Samarbete med FTI för att förbättra insamlingen.

För frågor:
Erik Lindroth, miljödirektör Tetra Pak Sverige AB, 0733-36 59 96
erik.lindroth@tetrapak.com

Emma Lefdal, kommunikationsdirektör, Tetra Pak Sverige AB, 0733-36 15 20
emma.lefdal@tetrapak.com

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 070-565 45 15

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se