NITA

Användbarhet handlar om att göra livet enklare

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2009 23:47 CEST

Användare och branschfolk samlas den 12 november 2009 i landet runt för att uppmärksamma hur viktigt det är med användbarhet.

Den 12 november 2009 har utlysts till Användbarhetsdagen (World Usability Day) av Usability Professionals' Association. Då kommer aktiviteter över hela världen att sätta användbarhet i fokus på olika sätt. Tidigare år har totalt 40,000 personer, i 35 länder, deltagit i 175 olika aktiviteter på temat användbarhet. Bill Gates inledde World Usability Day 2007 med denna YouTube-video: http://www.youtube.com/watch?v=mpxYYz1QHqQ

Till höjdpunkterna hör:
- Tävlingen "Design för en hållbar värld!"
- Frukostseminarium med företrädare från företag, fack, akademi och designområdet.

- En heldag om "hållbar design" på Norra latin, inklusive Grön IT.


Med användbarhet menas vanligen att ett system ska vara så utformat att det tillåter användaren att göra det han eller hon vill utan allt för stor möda.

- En bra och enkel användning är inget som uppstår av sig själv, menar Erik Borälv på Verket för innovationssystem (VINNOVA). Man måste ständigt fokusera på användbarheten när man utformar ett system för att det ska bli lätt och kul att använda.

Användbarhetsdagen i Stockholm börjar med ett tidigt rundabordssamtal. Ett antal experter debatterar om sin syn på hållbarhet och vad de gör för att skapa en hållbar utveckling. Deltagare kommer från TCO, IT- och telekomföretagen, Svensk Form, Riksrevisionen och KTH. Mer information: http://wud.se/aktiviteter/stockholm-runda.php


Mer information om alla de olika aktiviteterna: http://wud.se/aktiviteter/


Tre bilder som exempel på låg, eller misslyckad användbarhet, att användas fritt:
1. Kan alla använda en mobiltelefon? Vi ser en ganska normal kontorstumme och en vanlig telefon. Hur går det om man har byggarfingrar?
http:/wud.se/images/press/tumme.jpg

2. Människor gör fel, det vet vi. Vad händer här om man trycker fel på denna bankomat? En vanlig funktion ligger nära en mycket ovanlig - hur ofta vill man ha 5000 kronor i sedlar?
http://wud.se/images/press/bankomat.jpg

3. Ibland är verkligenheten lika obegriplig som de sämsta manualerna och produkterna.
http://wud.se/images/press/road.jpg
Foto: Niklas Hardenborg.