Universitetssjukhuset i Lund

Använde samma aggregat efter att ha förväxlat patient

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 11:21 CEST

Först förväxlade sjuksköterskan två patienter. När misstaget upptäcktes användes samma aggregat på den patient som skulle ha droppet med antibiotika.

Nu anmäler chefläkare Eva Ranklev händelsen till Socialstyrelsen för utredning.

De båda patienterna var inlagda på samma sal vid Universitetssjukhuset i Lund men led av olika sjukdom. När den ena av dem skulle ha en antibiotikainfusion gavs denna av misstag till den andre patienten. Infusionen avbröts efter en minut sedan de anhöriga påpekat misstaget.

Strax därpå fick rätt patient sitt dropp, men utan att sjuksköterskan bytte aggregat. Därmed utsattes den senare för en allvarlig risk, konstaterar chefläkaren i sin anmälan.


Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada som följd av den vård hon fått. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården – inte att söka syndabockar.

De händelser som leder till anmälan har också ett mer eller mindre stort allmänintresse. Jag bifogar därför chefläkare Eva Ranklevs anmälan till Socialstyrelsen.


Eva Ranklev har telefon 046-17 15 51 eller 0703-27 00 43.