Näringsdepartementet

Användning av skogsråvara utreds

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 10:00 CEST

Konkurrensen om skogsråvaran mellan skogsindustrin och energisektorn har skärpts under senare tid. Därför har regeringen idag gett Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att analysera de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna för fortsatt ökad användning av biobränslen i Sverige. Utredningen ska bland annat göra en samhällsekonomisk analys av skogsråvarans användning inom energisektorn respektive inom skogs- och träindustrin.

–Skogsråvaran är en av våra viktigaste tillgångar och basen för en stor del av svenskt näringsliv, säger näringsminister Leif Pagrotsky. Den spelar också en viktig roll i energiförsörjningen.

Utredningen ska också studera förutsättningarna för en positiv utveckling för trä- och skogsindustrin, som är beroende av skogen som råvara. I uppdraget ingår även att titta på möjligheter till bland annat ökad röjning i skogsbruket, vilket skulle kunna ge mer biobränsle.

–Det är viktigt att ständigt följa konsekvenserna av politiska beslut. Det gäller inte minst energi- och klimatpolitiska åtgärder som påverkar förutsättningarna för svensk basindustri. En fortsatt framgångsrik basindustri är av fundamental betydelse för Sverige, säger Leif Pagrotsky.

Lantbruksuniversitet ska redovisa uppdraget senast 30 juni 2004.

Monica Björklund
Pressekreterare
08-405 55 60
0708-67 39 86

Armas Jäppinen
departementssekreterare
08-405 13 07
070-215 57 60