Fjärde AP-fonden (AP4)

AP4 drivande i globalt initiativ för utsläppsminskningar

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 09:27 CEST

AP4 lanserar tillsammans med FN (UNEP FI), Amundi och CDP ett globalt initiativ för utsläppminskningar, Portfolio Decarbonization Coalition, vid FN:s klimattoppmöte.

Gruppens målsättning är att 100 Mdr USD ska investeras i tillgångar som är mer koldioxideffektiva.

FNs generalsekreterare Ban Ki-moon uppskattar initiativet där finansiella aktörer effektivt kan hjälpa till att påskynda klimatmedvetenheten.

Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. Fondens uppdrag är att, genom förvaltning av fondkapitalet, skapa bästa möjliga avkastning över tiden åt svenska pensionärer och därmed bidra till pensionssystemets stabilitet.