Fredrika Bremer Förbundet

Apelrydsseminariet i Båstad

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 10:57 CEST

Sveriges vackraste seminarium. Det är ingen överdrift: Apelryd i Båstad ligger på åssluttningen med Laholmsbukten framför.

Ämnet är också viktigast: makt och jämställdhet. Under två augustidagar tar vi upp det ur olika vinklar:

Kroppen – är vi besatta av makt över vår kropp, ger en perfekt kropp makt? Karin Johannisson inleder.

Lagen – vem stiftar den, vem läser den? Madeleine Leijonhufvud inleder, Gudrun Schyman, Maria Wetterstrand, Karin Ahrland och Tove Lifvendahl diskuterar.

Nästa dag handlar det om Europa och makt i politiken och i näringslivet. Då är bland andra EU-minister Birgitta Ohlsson, Helen Duphorn från IKEA:s koncernledning i Leiden och professor Carin Holmqvist med.

Henrik Berggren avslutar med sin vision av makt och jämställdhet.

Arrangör är Fredrika Bremer Förbundet och det är fjärde gången vi håller denna tankesmedja för nya kunskaper och inspiration.

Hela programmet – se www.fredrikabremer.se

Paneler och föredrag i Apelrydsladan är öppna för alla intresserade.

Välkommen!

Birgitta Wistrand

Fredrika Bremer Förbundet arbetar för ett samhälle där kvinnor och män lever i ett kompanjonskap. Där vi delar på ansvaret i hemmet, på arbetet och i samhällslivet. Ett delat ansvar mellan kvinnor och män på chefsbefattningar, i styrelser och på andra håll där makten finns leder till bättre beslut och vi får som individer använda våra inneboende talanger och resurser, oavsett kön. Då mår vi bra och då mår organisationen och samhället bra.