Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat stödjer hälsoklinik i Kenya

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 09:30 CET

Tillsammans med Gundua Foundation har Apotek Hjärtat byggt en hälsoklinik i norra Kenya som invigs den 12 november. Apotek Hjärtat är huvudsponsor och bidrar med finansiellt stöd och kompetens. Kliniken ska erbjuda primärsjukvård, mödra- och barnavård, och där ska också bedrivas utbildning i förebyggande sjuk- och hälsovård samt sexual­undervisning.

Apotek Hjärtat samarbetar med Gundua Foundation, en svensk stiftelse som bidrar till utveckling, välstånd och demokrati genom fokuserade insatser i icke-industrialiserade länder. Stiftelsen har under ett antal år byggt upp en skolverksamhet i området Ex-Lewa i norra Kenya. Det är under detta arbete som man insett behoven av att förbättra hälso- och primärsjukvården för invånarna i området.

Under 2011 har projektering skett av en hälsoklinik – Gundua Health Centre – som invigs i november för att vara i full drift under början av 2012. Utöver primärsjukvård, mödra- och barnavård, kommer här att bedrivas utbildning i förebyggande sjuk- och hälsovård samt sexualundervisning med ett tillhörande apotek.

Apotek Hjärtat är huvuddonator i  projektet och bistår både finansiellt med byggnationen samt med kompetens, material och löpande stöd. Kliniken invigs den 12 november 2011 medan verksamheten startar i januari 2012.

– Apotek Hjärtat har valt att ingå i detta samarbete eftersom det stämmer väl överens med vår värdegrund och mission, att bidra till bättre hälsa och större välbefinnande. Vi har haft ambitionen att hitta ett samarbete där vår egen personal på olika sätt kan involveras över tid, säger Bodil Eriksson, vice vd Apotek Hjärtat

Om Gundua Foundation
Sedan stiftandet 2007 har Gundua Foundation genomfört ett skolbyggnadsprojekt i olika etapper i området Ex-Lewa. Stiftelsens åtagande i området har successivt utökats till ett mer holistiskt uppdrag som ska stödja barnen och hela samhället för att ge bättre förutsättningar i livet. Som en följd av detta utökade ansvar har stiftelsen initierat uppförandet av en hälsoklinik med apotek.

Stiftelsens grundidé bygger på ett djupgående samarbete med lokala partner/donatorer, vilket möjliggör att effektivt genomföra projekt också i traditionellt korrumperade länder och miljöer. Donerade medel går i stort oavkortade till ändamålet; utan avbränningar i stiftelsens skötsel och med minimala kostnader i projekten. Kronprinsessan Victoria är stiftelsens beskyddarinna.

För mer information kontakta:
T f presschef Erika Burlin Hellman, 0727-15 94 80, erika.burlin.hellman@apotekhjartat.se

Apotek Hjärtat
Apotek Hjärtat är Sveriges största fristående apotekskedja med cirka 270 apotek och över 2 300 anställda. Vår ambition är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom personligt bemötande, bredare sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat har hittills öppnat cirka 70 nya apotek och kommer de närmaste åren att fortsätta öppna ytterligare ett fyrtiotal. Omsättningen är drygt 7 miljarder kronor.