Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat tar greppet om varuförsörjningskedjan

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2011 07:15 CEST

Apotek Hjärtat har tagit ett strategiskt beslut att utveckla en egen lager- och distributionslösning för samtliga leveranser av läkemedel och handelsvaror till kedjans 270 apotek. Därmed vill Apotek Hjärtat bryta en gammal leverantörsstruktur med målet att sätta konsumentbehoven i centrum.

Apotek Hjärtat har tagit ett strategiskt beslut att skapa en egen lager- och distributionslösning och kommer därmed att ta ett helhetsansvar för att tillhandahålla läkemedel från lagerhållning, distribution och leverans till företagets slutkunder. Distribution ska omfatta hela apotekssortimentet från läkemedel till handelsvaror.

 – Det viktigaste för oss är att konsumenterna får rätt läkemedel i rätt tid. Tyvärr är det inte så i dag. Vår nya modell kommer att öka leveranssäkerheten, hela vägen från leverantör till konsument, säger Jostein Lönberg, vice vd Sortiment/Inköp på Apotek Hjärtat.

Dagens system försvårar kraftigt arbetet med att uppfylla de lagar som styr tillhandahållande av läkemedel till slutkunden. En egen distributionslösning är därför en viktig förutsättning för att nå målet med 24-timmarsregeln.

Apotek Hjärtat har sedan omregleringen sökt lösningar inom ramen för befintliga distributionsvägar men har inte kunnat finna en samsyn med befintliga grossister. Dagens system är leverantörsstyrt (respektive läkemedelsföretag har valt vilken av två befintliga grossister man vill arbeta med). Det innebär att apoteken idag måste ta emot flera leveranser från olika grossister, utan att kunna påverka exempelvis beställnings- eller leveranstider.  

Leveranssäkerheten mot konsument måste öka och leverantörerna måste komma närmare slutkonsument. Denna typ av förändring har skett i andra branscher under lång tid och den omreglerade apoteksmarknaden har gjort att det nu är apotekens tur.

 –  Erfarenheter från Norge visar att när apotekskedjorna är vertikalt integrerade med distributionsledet leder detta till bättre logistik i värdekedjan genom bland annat bättre lagerstyrning och mer effektiv distribution. Vi för redan samtal med tillverkare av receptbelagda läkemedel inför förändringen och därmed förändrar vi helt den befintliga leverantörsstyrda distributionsmönstret, fortsätter Jostein Lönberg, vice vd Sortiment/Inköp på Apotek Hjärtat.

Andra strukturella förbättringar som förväntas rör returhantering, svinn, hållbarhetsstyrning och minskad miljöpåverkan genom en mer effektiv distribution.

LOI (Letter of Intent) har tecknats med Green Cargo Logistics som logistikpartner. Green Cargo Logistics kommer att ansvara för lagerlösningen och förädlingstjänsterna samt ansvara för transporterna till apoteken. Green Cargo Logistics är Sveriges näst största tredjepartsoperatör och har erhållit partihandelstillstånd för läkemedel. Det har varit viktigt för Apotek Hjärtat att finna en samarbetspartner som förstår och kan leva upp till de höga krav som läkemedelshantering innebär.

Green Cargo Logistics kommer att leverera produkterna från sitt moderna lager i Norrköping som ligger mycket lämpligt till för optimering av distributionen till apoteken. Lagerhanteringen kommer att sysselsätta 100-120 personer.

Den nya lager- och distributionslösningen väntas vara i drift vid halvårsskiftet 2012.

För mer information kontakta:
Jostein Lönberg, vice vd Sortiment/Inköp, 076-720 33 01, jostein.lonberg@apotekhjartat.se
Gunter Bergenroth, vice VD Green Cargo Logistics, 010-455 56 39
Gunter.bergenroth@greencargo.com

 

Apotek Hjärtat är Sveriges största fristående apotekskedja med fler än 270 apotek och över 2 300 anställda. Tillsammans med medarbetare och kunder kommer vi att utveckla framtidens apotek. Vår ambition är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom bredare sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat kommer att öppna minst 100 nya apotek de närmaste åren. Omsättningen är cirka 8 miljarder kronor.