Image Media Channel AB i samverkan med Q-channel AB

Apotek LUA AB använder kösystemet Q-channel

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2011 11:07 CET

Ny kund Apotek LUA AB använder kösystemet Q-channel för hantering av kunder till receptdisken. Kunden på Apotek LUA AB möts av en touchskärm som hanterar kön för recept. På apoteket sitter också mindre LCD displayer som visar könummer. I väntrummet finns en TV installerad som visar TV program och där det även finns en integrerad ruta i övre högra hörnet med information från kösystemet om nästa nummer. Till systemet finns också en webbaserad statistik för information till personalen.

Image Media Channel levererar även digital signage integrerat till kösystemet på Apotek LUA AB för visning av bl a reklam och erbjudanden.

Q-channel är ett modernt affärssystem för köhantering, registrering och rapportering. Vi integrerar andra affärssystem och digital signage. Q-channel utgör en bas för att nyttja andra funktioner i mötet med kunden. Q-channel innehåller förutom funktioner för att hantera olika kötyper även funktioner för SMS- och mailavisering, bokade möten, som även integrerats med vidarekoppling till sms- och mail. Statistik såsom kölängder, kötider etc. kan genereras med automatik och kan t ex. hämtas direkt från Internet för samtliga butiker i en butikskedja. Kösystem har tidigare oftast mycket begränsat nyttjats för information om kötider, kölängder, mm. Q-channel har med dessa funktioner som självklarhet redan från början. Q-channel blir därmed ett effektivt hjälpmedel vid resursplanering.

Vår vision är att kösystemens roll förändras och utvidgas och får en större betydelse för företag och myndigheter när det gäller mötet med kunden och därför liknar mer ett affärssystem. Kösystemens roll fokuseras mer kring personal och resursplanering samt att effektivisera och minimera köandet, inte minst genom integration med andra affärssystem.

Image Media Channel som funnits i 11 år, och som har installationer från Haparanda till Ystad, levererar system för digital signage och det moderna kösystemet Q-channel. Installationer finns inom banker, butiker, försäkringsbolag, apotek, skolor, bibliotek, bilindustrin och hotell. Systemet förekommer även som interninformationssystem inom byggbranschen och på tidningar och tidningstryckerier. Image Media Channel har sedan starten ett nära samarbete med etablerade media.

www.imagemediachannel.se

www.q-channel.se

Bo Stintzing

08-203020