Sveriges Farmacevtförbund

Apotekare Ulrika Gillespie, Uppsala, har utsetts till Årets Farmacevt 2010

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 10:14 CET

Sveriges Farmacevtförbunds styrelse har utsett Ulrika Gillespie till årets farmacevt. Ulrika Gillespie har varit en central person för utvecklingen av klinisk farmaci i Sverige på senare år. Efter apotekarexamen och några år inom Apoteket AB på 1990-talet, flyttade hon till Skottland 1998, där hon tog en mastersexamen i klinisk farmaci. Denna utbildning utgjorde sedermera förebild för det första svenska magisterprogrammet i klinisk farmaci, som startade vid Uppsala universitet 2006. Ulrika Gillespie hade en nyckelroll i utvecklingen av denna pionjärutbildning.

Ulrika Gillespie genomgår för närvarande en forskarutbildning vid Uppsala universitet. Inom ramen för detta arbete har hon, tillsammans med ett multidisciplinärt team vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, genomfört och publicerat den så kallade 80+-studien som fått stor medial uppmärksamhet. I undersökningen, som publicerades i Archives of Internal Medicine 2009, gick apotekare igenom läkemedelsanvändningen hos patienter över 80 år i akutsjukvården. En uppföljning ett år efter utskrivningen visade att de cirka 200 patienter som fått interventionen hade 16 procent färre återbesök och akutinläggningar jämfört med en lika stor kontrollgrupp. Antalet sjukhusinläggningar orsakade av läkemedel var hela 80 procent lägre i gruppen som fått träffa en apotekare.
Utmärkelsen Årets Farmacevt tilldelas i Sverige verksam farmacevt, som genom sina insatser inom den praktiska farmacin bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället.