Sveriges Farmacevtförbund

Apoteket AB försämrar villkoren för arbetande studenter

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 17:07 CET

Apoteket AB upphör att betala studenter som gör sin apotekstjänstgöring och ger dem istället en reseersättning. Det innebär en tydlig försämring för de farmacistuderande som ska göra sin obligatoriska praktik. Detta riskerar att studenterna avstår att göra sin praktik och söker sig till andra branscher. Konsekvenserna på längre sikt blir en försämring av kompetensen på apotek och att tillgången på legitimerade farmacevter väsentligt minskar. "Nu står hoppet till övriga apoteksaktörer", säger Boris Pendic, ordförande för studentsektionen i Sveriges Farmacevtförbund.


Enligt Apoteket AB kommer ingen anställning ges till de studenter som gör sin apotekstjänstgöring på deras apotek från och med hösten 2011. Detta innebär att många studenter endast får en liten kostnadsersättning, istället för som tidigare lön och anställning. Apotekarstudenter tvingas ofta flytta till en annan ort för att göra sin sex månader långa apotekstjänstgöring, och har inte rätt till studiemedel från CSN så att det täcker hela praktiktiden. Apotekstjänstgöringen ligger precis i slutet av utbildningarna, och utförs på ett och samma apotek, där studenterna utför samma typ av uppgifter som övrig personal.


”Vi riskerar nu att framför allt apotekarstudenterna väljer bort att göra sin praktik på ett apotek i Sverige och söker sig till utlandet eller andra branscher”, säger Boris Pendic, ordförande i Sveriges Farmacevtförbunds studentsektion. ”Om studenterna inte tar ut sin legitimation i Sverige kan det i sin tur innebära sämre läkemedelskompetens på landets apotek och inom hälso- och sjukvård. Praktiken krävs för examen, men många apotekarstudenter har inte råd att jobba heltid sex månader utan lön, utan slutar då hellre studierna i förtid och börjar jobba inom läkemedelsindustrin där deras kompetens ständigt är efterfrågad.”

”Man bör fråga sig vilken typ av läkemedelskompetens man vill ha på apotek och inom övrig hälso- sjukvård i framtiden. Apoteket AB brukar värna om att vara ett kunskapsföretag. Vad säger då Apoteket AB, socialdepartementet och socialministern om risken för kompetensförsämring inom apoteksbranschen i och med detta beslut?”

Snart är det dags för många farmacistudenter att rangordna sina önskemål om på vilket apotek och inom vilken apotekskedja de vill göra sin praktik hösten 2011. Många studenter funderar på vad som väntar i höst och har uttryckt oro inför sin praktik. Sveriges Farmacevtförbunds studentsektion har ställt ett antal frågor till samtliga stora apoteksaktörer och bett dem berätta vilka villkor, inklusive lön och anställning de hade tänkt erbjuda sina praktikanter från hösten 2011. I dagsläget inväntar man svar från majoriteten av företag.

”Studenterna sätter nu sitt hopp till att övriga apoteksaktörer kommer att ta sitt ansvar och erbjuda rimliga villkor och anställning för de studenter som gör sin apotekstjänstgöring.” säger Boris Pendic, ordförande för Sveriges Farmacevtförbunds studentsektion.

Kontakt

Celina Swing
Studentombudsman
Sveriges Farmacevtförbund
0709-399911

Boris Pedic
Ordförande studentsektionen
Sveriges Farmacevtförbund
073-7782685

Sveriges Farmacevtförbund är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har drygt 7 500 medlemmar. Sveriges Farmacevtförbund tillhör SACO. www.farmacevtforbundet.se