Centrum för Näringslivshistoria

Apotekets historia berättas på ny historiewebb från Centrum från Näringslivshistoria

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 10:02 CET

Till skillnad från vad kanske många tror var Apotekets monopol bara en parantes i apoteksnäringens långa historia. Men tack vare monopolet lyckades Apoteksbolaget snabbt och effektivt genomföra en mängd åtgärder som effektiviserade och moderniserade det svenska apoteksväsendet. Detta och mycket mer berättar vi på en ny historiedel vi tagit fram för Apotekets webbplats.

På en helt ny del på Apotekets egen webbplats beskrivs nu Apotekets historia, från start till idag. Centrum för Näringslivshistoria har utifrån ett omfattande researcharbete levererat text och bild till historiedelen. Materialet bygger till stora delar på Apotekets historiska arkiv, som sedan många år finns hos CfN.

Den första januari 2016 är det exakt 45 år sedan som apoteksmonopolet bildades och dåvarande Apoteksbolaget (numera Apoteket AB) inledde sin verksamhet. Över en natt förvandlades nästan 700 apoteksägare till statliga tjänstemän. Detta blev också inledningen till en snabb modernisering av ett apoteksväsende som varit reglerat genom ett privilegiesystem med anor från 1600-talet.

Apoteksväsendets historia i allmänhet, och Apoteket AB:s historia i synnerhet, skildras nu på Apotekets webbplats i 22 artiklar och mängder med bilder, indelade i sex olika teman: Ursprunget, Vägvisaren, Organisationen och medarbetarna, Kampanjerna, Medicinerna och Leveransen. Texterna bygger på tidigare jubileumsböcker, historiska intervjuer genomförda av Centrum för Näringslivshistoria och inte minst material från Apotekets historiska arkiv hos CfN.

Centrum för Näringslivshistoria bevarar och berättar näringslivets historia. Vi är en ideell förening med företag som medlemmar. För deras räkning tar vi hand om över 70 000 hyllmeter svensk näringslivshistoria och hjälper dem använda sin historia som hävstång för framtida utveckling. Dessutom lyfter vi företagandets betydelse för Sveriges tillväxt och utveckling. Som ledande näringslivsarkiv erbjuder vi expertis och inspiration bland miljoner bilder, filmer, dokument och personliga berättelser.