Riksdagen

Apotekets monopol bryts

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 22:30 CEST

Socialutskottet ställde sig på tisdagen bakom regeringens förslag att omreglera apoteksmarknaden. Apotekets monopol ersätts av ett system där den som får tillstånd av Läkemedelsverket får driva apotek. Syftet är att öka företagandet och ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel. Tillgång till läkemedel i hela landet Den borgerliga majoriteten i socialutskottet menar att det ska vara minst samma krav på säkerhet i läkemedelsförsörjningen som idag. Reformen innebär att det skapas fler apotek med minst lika god täckning över landet som idag. Apoteket AB ska dock under en övergångsperiod på tre år få behålla sina apoteksombud för att säkra tillgängligheten till läkemedel i glesbygd. Vissa krav ska uppfyllas För att få tillstånd att driva apotek ska vissa krav uppfyllas. Bland annat ska det finnas farmaceuter på apoteket, information och rådgivning ska ges och lokalerna ska vara lämpliga. Det ska också finnas en läkemedelsansvarig som ser till att verksamheten uppfyller de krav som gäller för handeln med och hanteringen av läkemedel. Statens ägande av Apoteket AB ska successivt minskas genom avyttring. Högst 200 apotek ska föras över till ett nytt statligt bolag och kunna ha enskilda entreprenörer som delägare. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla den 1 juli 2009. Oppositionen reserverar sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att det nuvarande apotekssystemet är säkert, kostnadseffektivt och ger bra tillgänglighet till läkemedel för alla i landet. Partierna menar att läkemedelshanteringen ska ses som en del av hälso- och sjukvården och inte som en detaljhandelsfråga. Apoteket bör få en utvecklad roll när det gäller insatser mot felaktig läkemedelsanvändning. För mer information kontakta Anna Rune, föredragande i socialutskottet, telefon 08-786 41 90, eller Cecilia Persson, föredragande i socialutskottet, telefon 08-786 43 67. Socialutskottets ledamöter Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 29 april. Debatten sänds via webb-tv. Webb-tv Dokument:Pernilla Eldblom
Pressekreterare, tfn 08-786 64 38, 070-531 04 81