Sveriges Apoteksförening

Apoteksbranschens årsrapport 2011

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 10:57 CET

2011 var det andra helåret med en ny apoteksmarknad i Sverige. Under det året öppnades 120 nya apotek. Sveriges Apoteksförening har sammanställt unik statistik – på nationell och regional nivå- från sina medlemmar för att ge en bild av utvecklingen i branschen. Årsrapporten innehåller uppgifter om omsättning, antal apotek, kundbesök, expedierade recept och personalsammansättning.

Efter omregleringen har det i Sverige öppnats upp 313 nya apotek. Det är en ökning med 34 procent på två år. Nya apotek har sedan dess öppnats upp i alla län i Sverige – inklusive på landsbygden.

Ett viktigt konstaterande, med 2011 års bokslut i handen, är att det har varit ett kämpigt år för branschen. Den totala omsättningen var cirka 33,5 miljarder kronor under 2011, vilket i stort sett är på samma nivå som 2010.

–      Generellt kan man konstatera att det andra året för branschen har varit ett tufft sådant. Det verkar som om det nuvarande systemet för apoteksbranschen har nått sin gräns. Många aktörer har problem med sin lönsamhet. Det har varit ett år då vi har sett den första apotekskonkursen och det har annonserats att en del apotek kommer att stänga. Trots det har aktörerna i branschen levererat enligt de politiska målen och apotekstillgängligheten har ökat avsevärt, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening.

Det existerande regelverket begränsar apotekens handlingsfrihet. Receptbelagda läkemedel står för 80 procent av branschens omsättning. Inom detta segment är den statliga regleringen total. Apoteken har själva ingen möjlighet att påverka priser, leveranser eller konkurrens. 

-       Apoteken är den del i vårdkedjan som träffar flest kunder – som förstår deras behov och vet vad de vill ha. Det är därför paradoxalt att apoteken inte får bättre möjlighet att påverka hur de kan tillfredsställa de behoven på bästa sätt. Häri ligger de kommande årens stora utmaning. Om tillgängligheten och servicen ska förbättras ytterligare måste apoteken få större möjligheter att påverka förutsättningarna för sin verksamhet, annars riskerar trenden att vända, avslutar Johan Wallér.

För mer information:
Johan Wallér
VD Sveriges Apoteksförening
0702391606
johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Sveriges Apoteksförening företräder en majoritet av alla apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är den del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.