JG Communication AB

Apoteksgruppen ny kund hos JG Communication

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 20:37 CET

JG Communication har fått i uppdrag att utveckla Apoteksgruppens webbplats, som är en gemensam portal för gruppens samtliga 157 apotek. I uppdraget ingår att kartlägga kundernas behov, bistå med rådgivning samt att ta fram en contentstrategi och plan för 2013.

JG Communication ska hjälpa Apoteksgruppen att utveckla webbplatsen Apoteksgruppen.se. JG Communication ska bland annat bistå med att ta fram en ny contentstrategi, som i sin tur ska resultera i en ny contentplan för webben inför 2013.

I uppdraget ingår också att genomföra kundundersökningar för att kartlägga målgruppens behov av information på webbplatsen. Målgruppen är kunder och presumtiva kunder hos gruppens apotek över hela Sverige, berättar Titti Ribbnäs Nordcrantz, webbprojektledare hos JG Communication som också har fått i uppdrag att vara rådgivare för kunden.

– Vårt uppdrag är att bidra med verktyg så att Apoteksgruppen blir ännu bättre på att kommunicera med sina kunder. Målet är att stärka kundrelationen både centralt och lokalt, ute hos de enskilda apoteken.

 Apoteksgruppen ansvarar centralt för den gemensamma webbplatsen för gruppens 157 apotek. Däremot är det upp till respektive apotek att sköta sin egen, lokala hemsida med stöd från centralt håll.

 Lisa Johansson, webbansvarig hos Apoteksgruppen, säger:

– Vi valde att samarbeta med JG Communication eftersom det är en bra partner med erfarenhet inom just de områden som är viktiga för oss. JG Communication har både journalistisk kompetens och den digitala kunskap som krävs. Dessutom ligger samarbetet bra i tiden eftersom webben blir en allt viktigare kanal på en mycket konkurrensutsatt apoteksmarknad. Apoteksgruppen är redo för att ta nästa steg för att möta den konkurrensen.

JG Communication
130 medarbetare och 18 nationaliteter gör oss till en stor, internationell contentbyrå. I Stockholm. Vi har experter inom strategiskt innehåll likväl som specialister, kreatörer och producenter för alla kommunikationskanaler. Läs mer om oss på: www.jgcommunication.se. JG Communication är en del av Editakoncernen, www.edita.se.