Apoteket Omstrukturering AB

Apotekskluster säljs för 5,9 miljarder kronor

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2009 08:30 CET

Fyra parter har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga åtta apotekskluster som varit till försäljning. Ett av de viktigaste stegen i omregleringen av den svenska apoteksmarknaden är därmed genomförd.

- Försäljningsprocessen har gått helt enligt plan och vi är glada att kunna presentera dessa köpare. Det har varit ett stort intresse för varje kluster vilket bidragit till det goda försäljningsresultatet. På OAB är vi övertygade om att målen om säker läkemedelsförsörjning, ökad tillgänglighet och bättre service för de svenska apotekskonsumenterna uppnås när de nya aktörerna är igång, säger Eva-Britt Gustafsson, vd OAB.

Det totala försäljningspriset för samtliga apotekskluster uppgår till 5,9 miljarder kronor. Följande parter har ingått avtal om att förvärva nedan angivna kluster:

Apotek Hjärtat som ägs av Altor, förvärvar kluster 1 och 8 som omfattar 208 apotek med en omsättning på 7,1 miljarder SEK och 1 500 anställda.

Kronans Droghandel Retail AB som ägs av Oriola-KD och KF, förvärvar kluster 2 som omfattar 171 apotek med en omsättning på 4,4 miljarder SEK och 930 anställda.

Medstop Holding AB som ägs av Segulah, förvärvar kluster 3, 4 och 5 som omfattar 62 apotek med en omsättning på 3,1 miljarder SEK och 660 anställda.

Vårdapoteket i Norden AB som ägs av Investor och Priveq Investment, förvärvar kluster 6 och 7 som omfattar 24 apotek med en omsättning på 1,4 miljarder SEK och 230 anställda.

- Med detta bildas en marknad bestående av de fyra förvärvarna, Apoteket AB och småföretagargruppen samt nystartade aktörer. Vi upplever att det skapar en bra marknadsstruktur med ett flertal aktörer med varierande inriktning och geografisk täckning, säger Eva-Britt Gustafsson.

Affärerna är villkorade av godkännanden från Läkemedelsverket och konkurrensmyndigheter, samt att köparna kan kopplas in i övergångslösningen avseende bland annat IT. När dessa villkor har uppfyllts kan bolagen överta och börja driva verksamheten i respektive apotekskluster.

_______________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:                         
Anna Lena Boucht, informationschef OAB, 0703-47 23 05

Apoteket Omstrukturering AB (OAB) har inrättats för att leda och övervaka de processer som är nödvändiga för att omstrukturera Apoteket AB under omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. OAB leder processen rörande avyttring av apotek med målet att skapa förutsättningar för en väl fungerande konkurrens på en omreglerad apoteksmarknad.