Centerpartiet

- Apoteksmonopolet har överlevt sig själv!

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 11:11 CEST

- Upprepade statliga utredningar under nittiotalet har visat att apoteksmonopolet har negativa effekter för tillgängligheten och prissättningen på läkemedel. Det handlar om typiska effekter av monopoliserade marknader: Lägre effektivitet, sämre kundanpassning och starka drivkrafter att försöka skjuta över kostnader på andra samhällsaktörer. Apoteksmonopolet har överlevt sig själv och bör avvecklas. Det säger Kenneth Johansson, riksdagsledamot (c), som en kommentar till sin medverkan vid Apoteket AB:s seminarium i Almedalsveckan.

- De starkaste argumenten för en avreglering är att konkurrens leder till lägre priser och större effektivitet – vilket gagnar kunderna – dvs. både privatpersoner och landstingen. Om detaljhandeln skulle få möjlighet att saluföra receptfria läkemedel skulle det troligen medföra en dramatiskt ökad tillgänglighet – både genom fler försäljningsställen och bättre öppettider. Det är bara att titta på t. ex. Frankrike där det går omkring 4000 invånare per försäljningsställe, mot 10.000 i Sverige. Även i Norge har tillgängligheten ökat och servicen förbättrats sedan avregleringsreformer inom läkemedelsdistributionen genomförts.

- Monopolets försvarare hävdar att läkemedel i detaljhandeln skulle medföra risker för patientsäkerheten. Det är en överdriven farhåga! Licensen att sälja läkemedel ska självfallet beviljas och prövas regelbundet mot högt ställda säkerhetskrav. Det kan handla om tillgång på personal med farmaceutisk kompetens och väl utbyggda informationssystem i butiken. Samt givetvis även en rigorös och återkommande kontroll.

- Det finns farhågor om att ett slopat monopol skulle driva på kostnadsutvecklingen i landstingen. Om sådana problem skulle uppstå – vilket jag betvivlar – kan de hanteras genom att ytterligare decentralisera kostnadsansvaret.

- Det finns goda skäl till att nästan alla länder – med undantag av bl a Kuba och Nordkorea – har avmonopoliserad läkemedelsdistribution. Det är dags att Sverige också öppnar ögonen för monopolets problem när det gäller varor som vi vill att medborgarna ska få billigt, nära och säkert, avslutar Kenneth Johansson.