Farmaciförbundet

Apotekspersonal kritisk till kompetensutveckling: Alarmerande signaler på den nya marknaden

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 10:13 CET

Kompetensutvecklingen har minskat på den nya apoteksmarknaden. 8 av 10 anser att de inte har den tid de behöver för att hålla sig uppdaterade och utvecklas. Det visar en undersökning som Farmaciförbundet gjort bland medlemmarna. Nu kräver förbundet förändring. ”Vår kompetens är läkemedelskonsumenternas trygghet”, säger förbundsordförande Carina Jansson.

Farmaciförbundet har genomfört en undersökning bland medlemmar i syfte att ta reda på hur det står till med kompetensutvecklingen på den nya apoteksmarknaden. Undersökningen visar på stora brister:
• Drygt 54 procent anser att kompetensutvecklingen minskat på den nya apoteksmarknaden.

• Nära 80 procent anser att de inte har den tid de behöver för att hålla sig ajour och utvecklas.

• Drygt 60 procent av respondenterna anger som huvudorsak att de inte har haft möjlighet till kompetensutveckling på grund av hård arbetsbelastning. 71 procent använder obetald fritid för att hålla sig ajour.

• Den hittillsvarande kompetensutvecklingen som har genomförts har huvudsakligen handlat om företagens vision och affärsmål, nya varor, kunderbjudanden och it-system. Endast 2,8 procent av respondenterna anger att de genomfört kompetensutveckling inom läkemedelsområdet.

- Detta är siffror som är mycket alarmerande för dagens apoteksverksamhet. Vår bransch är kunskapsintensiv och kräver nära nog daglig uppdatering om läkemedel, säger Carina Jansson som deltar i Läkemedelskongressen som inleds i dag i Stockholm.

Branschen är fortfarande i sin linda och Farmaciförbundet konstaterar att det hade varit önskvärt med en längre övergångstid och starkare reglering för att bibehålla en trygg och säker läkemedelsinformation och rådgivning.

- Farmaciförbundet har drivit frågan om en nationellt övergripande kunskapsplattform med oberoende information åtkomlig för alla, oavsett var man arbetar. Det syns med all önskvärd tydlighet att det behovet kvarstår, säger Carina Jansson.

Om undersökningen: Alla aktiva medlemmar i Farmaciförbundet inbjöds att delta i den webbaserade undersökningen. Undersökningen innehöll 35 frågor med svarsalternativ, det fanns också möjlighet att lämna egna kommentarer till frågorna.
Drygt 1 150 medlemmar har svarat. Nedan finns exempel på några av frågorna.
Farmaciförbundet kommer att genomföra undersökningen årligen för att följa utvecklingen kontinuerligt.


1. Har möjligheterna till kompetensutveckling ökat eller minskat på den nya apoteksmarknaden?

- Ökat 4,9 %
- Oförändrat 40,8 %
- Minskat 54,3 % (totalt 95 % för oförändrat/minskat)

2. Känner du att du har den tid du behöver för kompetensutveckling för att hänga med och utvecklas i arbetet?

- Nej 78,7 %
- Ja 21,3 %

3. Har du tid avsatt för kompetensutveckling?

- Nej 47,6 %
- Ja 52,4 %

4. Har du en individuell kompetensutvecklingsplan?

- Nej 50,6 %
- Ja 42,9 %

5. Hur nöjd är du med din kompetensutveckling det senaste året?

- Inte alls nöjd 38,8 %
- Inte nöjd 26,7 % (totalt 65 % inte nöjd)


För ytterligare information:
Ordförande Carina Jansson, tel 070- 677 13 13
Kanslichef Åsa Norrman-Grenninger, tel 08-31 45 92
Presskontakt Ewa-Maria Kriegholm tel 08-31 64 10, emk@farmaciforbundet.se
www.farmaciforbundet.se
Pressbilder finns på webben under fliken Kontakt/press.Farmaciförbundet är apoteksbranschens heltäckande fackförbund med alla yrkesgrupper, som konsumenten möter på ett svenskt apotek, representerade. Våra medlemmar arbetar på öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, kundcenter, dosenheter, distansapotek och inom branschens produktion och laboratorier.
Farmaciförbundet är ett medlemsförbund inom TCO, Tjänstemännens Centralorganisation