Apotekstjänst

Apotekstjänsts kvalitetsarbete ger förutsättningar för en säkrare doshantering menar IVO – inspektionen för vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 08:09 CEST

Dostjänsten, liksom mycket annan vårdverksamhet, är komplex med många inblandade parter och IT-system. Apotekstjänst har sedan starten av verksamheten haft ett mycket gott samarbete med landstingen och berörda kommuner för att vidareutveckla och stärka patientsäkerheten.

– Apotekstjänst har välkomnat att IVO granskat dostjänsten, säger Jonas Friberg, VD Apotekstjänst. Det är mycket bra att även IVO, precis som Läkemedelsverket tidigare, bedömt att vår verksamhet uppvisar en mycket god patientsäkerhet.

Apotekstjänst är väl rustade för en fortsatt utveckling av dostjänsten och dess kvalitet. Patientsäkerhet är, och skall alltid vara, i fokus. Alla avvikelser tas på största allvar oavsett var i kedjan från förskrivning till patient som avvikelsen uppstått.

– Det gläder oss därför att IVO avser informera Socialdepartementet om de brister som vi tillsammans med landstingen identifierat gällande IT-infrastrukturen i doshanteringsprocessen, den nationella styrningen och finansieringen, fortsätter Jonas Friberg.

Apotekstjänst är den moderna apoteksaktören som erbjuder såväl effektiv logistik som förutsättningar för god läkemedelsanvändning.

– Som nytillträdd VD, men med mångårig erfarenhet av dosverksamhet, är jag imponerad av det systematiska patientsäkerhetsarbete som bedrivs i Apotekstjänst och den kvalitetsnivå vi levererar, avslutar Jonas Friberg.

IVO:s beslut kan läsas i sin helhet på Apotekstjänsts webbsida, www.apotekstjanst.se.


Apotekstjänst är ett bolag med fokus på dosproduktion. Sedan maj 2013 är Apotekstjänst leverantör av dosdispenserade läkemedel till patienter i Västra Götaland och Halland. Från oktober 2013 ansvarar vi för dosleveranserna i landstingen i Sörmland, Västmanland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala. Totalt levererar Apotekstjänst läkemedel till närmare 90 000 patienter i Sverige.

Apotekstjänst Sverige AB är ett bolag inom Bonver-koncernen. Bonver bildades 1983 och är ett av Nordens ledande logistikföretag. Apotekstjänst och en stor del av Bonvers övriga verksamhet bedrivs på Lidingö i Stockholm.