Logopedbyrån Dynamica

Appar som stöd vid dyslexi

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 07:47 CEST

För den som har läs-och skrivsvårigheter finns det idag många strategier och verktyg som kan underlätta, och en del av dessa kommer i form av appar till mobiltelefon eller surfplatta. Logopedbyrån Dynamica erbjuder kurser för den som vill lära sig mer om vilka appar som finns och hur dessa kan användas.

- Min förhoppning är att de här kurserna ska göra att fler tar steget och börjar använda sig av den hjälp som finns, säger kursledare Sofia Grunér på Logopedbyrån Dynamica.

Nästa kurs går av stapeln den 23 maj i Upplands Väsby och vänder sig till barn, ungdomar, föräldrar och vuxna som själva har läs-och skrivsvårigheter. Det finns också kurser som riktar sig specifikt till lärare.

-På kurserna går vi igenom vad dyslexi är samt vilken träning och kompensation som kan vara aktuell, berättar Sofia Grunér.

Sofia är legitimerad logoped och har även forskat på effekten av talsyntes.

-Forskningen visade att de allra flesta med läs- och skrivsvårigheter kunde höja sin läshastighet betydligt genom att lyssna med talsyntes på en text istället för att läsa den. Många kunde även höja sin förståelse av texten. Talsyntes finns tillgängligt i app-form, berättar Sofia, och det är ett av flera verktyg som vi går igenom på kurserna.

Mer information om kursen ”Appar som stöd vid dyslexi” finns på www.logopedbyran.se

Logopedbyrån Dynamica har 22 mottagningar runt om i Stockholms län, och en mottagning i centrala Malmö. Hos oss finns kunniga och engagerade logopeder inom alla diagnosområden.