Appelberg Publishing Group AB

Appelberg satsar på IR-kommunikation

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 15:05 CEST

Appelberg utökar sitt erbjudande och inleder en satsning på tjänster inom Investor Relations (IR). Det gäller i första hand produktion av årsredovisningar och årsmagasin i flera kanaler samt strategisk rådgivning.

Som ett led i den nya satsningen har Appelberg nyligen anställt två nya projektledare/redaktörer med kompetens inom IR-området.

”Med vår långa erfarenhet som content-producent är vi övertygade om att vi har mycket att tillföra inom IR-kommunikation. Ett exempel är årsredovisningen som många företag skulle kunna utnyttja i sin externa kommunikation på ett bättre sätt än vad som sker i dag”, säger Calle Ericsson, vd för Appelberg.

 Appelberg har redan i dag ett stort antal kunduppdrag inom finansiell kommunikation, varav en del av ren IR-karaktär. Historiskt har Appelberg tidigare producerat årsredovisningar för bland andra Ericsson, Gambro och Handelsbanken. Senaste året har Appelberg ansvarat för produktionen av årsredovisningar för SOS Alarm och Stampen, samt årsmagasin för Qbranch och verksamhetsberättelse för SIS.

 Appelberg har som flerkanalsproducent möjlighet att erbjuda redaktionell IR-kommunikation på flera olika plattformar: print, webb, rörlig media och surfplatta.

 Huvudansvar för IR-satsningen får Susanna Hjertonsson, som börjar som projektledare/redaktör i augusti. Hon kommer närmast från Åkesson & Curry där hon var ansvarig för byråns IR-verksamhet.

Ny i Appelbergs ekonomiteam är också projektledaren/redaktören Elisabeth Nore, som har en bakgrund som journalist inom tv och radio samt senast som kommunikationsansvarig på IMCG, ett företag med uppdrag inom miljöteknik, innovation och forskning.

För mer information, kontakta:
Calle Ericsson, vd för Appelberg
calle.ericsson@appelberg.com
tel 08-406 54 27

Appelberg Publishing AB är Sveriges ledande företag inom redaktionell kommunikation. Varje år tar vi fram hundratals tidningar, webbplatser, filmer, appar och nyhetsbrev till våra kunder. Ett 60-tal strategikonsulter, redaktörer, webbspecialister, formgivare och språkexperter samt flera hundra frilansare i hela världen arbetar för oss. www.appelberg.com