AppGate Network Security AB

AppGate lanserar version 9.0 av sin Security Server, nu baserad på Open Solaris

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 15:08 CEST

(bilagor på Engelska)

Med version 9.0 av AppGates säkra access lösning förbättras fil-accessen som görs synlig med ett filfönster i AppGateklienten. Att version 9.0 är utvecklad i Open Solaris gör att AppGate Security Server finns som kostndasfritt nedladdningsbart alternativ, AppGate Free Edition(AFE). Den laddas enkelt ner i en virtuell miljö, t.ex. VMware.

AppGates säkerhetssystem är designat för att skydda affärskritiska tillgångar och tjänster, samtidigt som systemet övervakar och kontrollerar användarens informationstillgång. Trots detta minskar inte prestandan, snarare tvärtom. Med ett AppGate system skyddas data och tjänster i större utsträckning än med andra system, något som försvars och myndighetsorganisationer runt om i världen har insett och använder.

För många kunder har "unified access" visat sig vara en ovanligt klok lösning. Genom att installera appGate, har många specialiserade produkter blivit överflödiga, vilket resulterat i besparingar på licenser, underhåll, uppgraderingar och utbildning. När sedan företaget har växt och utvecklats, har man kunnat dra nytta av AppGates fulla kapacitet vilket möjliggjort utveckling av nya tjänster för användarna utan att behöva investera i ny infrastruktur.

Alla företag och organisationer upplever idag samma problem när det kommer till att göra information tillgänglig för den mobila affärsmannen, anställda, kunderna och partners på ett smidigt och säkert sätt. När lagar och förordningar, säkerhetshot och ett större beroende av IT driver ett krav på ökad säkerhet men samtidigt tillgänglighet från andra platser än jobbet. Dagens säkerhetsmodell baserad på traditionella brandväggar blir dyr och svåradministrerad.

Med AppGate på plats är den till synes olösliga ekvationen lätt att lösa. AppGate erbjuder en modell som skiljer sig från den traditionella och är byggd på den senaste tekniken

Som alltid baseras nya versioner av AppGate Security Server på beprövade funktioner som:


• Applikations branvägg
• Mobilt och fast VPN
• Finkornig och rollbaserad Access
• End-point Security kontroll


För mer information om AppGate vänligen kontakta:
Göran Marby, CEO AppGate Network Security AB

0730 66 77 20, goran.marby@appgate.com

Om AppGate Network Security AB
I en värld med färre gränser, ändras kraven på säkerhet, från att ha varit säkerhet vid gränsen till att bli säkerhet vid källan för informationen (deperimeterisation). På den marknaden är AppGate ledande med sina lösningar för applikationssäkerhet, kommunikationssäkerhet och klientsäkerhet. AppGates lösning stödjer alla transmissions sätt som nätbaserad, trådlös och mobil kommunikation och integreras enkelt i kundens nätverksmiljö. AppGate har kunder i 23 länder och inom flera kundsegment, som försvaret, stat och kommun samt TOP 500 företag.