Mental Picture

Apple stoppar könsneutral app för barn

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 14:04 CEST

Apple säger nej till appen iFriendy med motiveringen att den kan uppfattas som stötande eftersom Friendy är naken. Friendy är könsneutral och syftar till att hjälpa barn sätta ord på och hantera känslor. Oavsett kön.

Här kan du se bilder på Friendy: www.friendy.se

Psykologen Gunilla Niss rekommenderar Apple att tillåta Friendy utan kläder eftersom kläderna annars kan göra att användarna tolkar Friendy som flicka eller pojke vilket kan påverka kommunikationen och appens budskap. Friendy är en av de få genusneutrala barnfigurer som finns.

"Friendy is a toy that excellently helps children to explore their feelings and put them into words. Many adults treat girls and boys differently when they cry or become angry. 

Therefore it is better for Friendy not to have clothing: clothes would make us to interpret Friendy as a girl or boy and it can affect the communication with children about the app's message. 

I recommend to allow Friendy be without clothes because it will help to improve the self esteem and empathy of the kids regardless the gender and will make it easier for both girls and boys to identify themselves with the app's gameplay." //Gunilla Niss, Psychologist,specialist in Children Psychology

I och med Apples beslut stoppas nu appen.

"Vi vill att alla barn, oavsett kön, ska ha rätt att känna och uttrycka alla sina känslor. Appens budskap riskerar gå förlorad med kläder. Det är ett välkänt faktum att vuxna tolkar och bemöter barns känslor olika beroende på om det är en flicka eller pojke," säger Maria-Pia Gottberg som utvecklat Friendy.

*********************************************


Om Friendy

Friendy (f d EQ-dockan) är dockor med olika känslouttryck; Glad, Arg, Rädd, Ledsen, Sur och Lugn. Friendy hjälper barn sätta ord på och hantera sina känslor och upplevelser. För att ännu bättre möta barn och vuxna har vi utvecklat appen iFriendy. Med appen hoppas vi att barn och vuxna på ett lättsamt sätt ska kunna prata om och lära sig mer om känslor.

Friendy syftar till att stärka barns sociala och emotionella färdigheter, som att träna impulskontroll, sätta ord på känslan, utveckla empati och kommunikation.

Friendy konkretiserar och lyfter fram vikten av att kunna använda sina känslor. Vi uppmuntrar också vuxna att bekräfta och ge barn rätt att känna vad de känner. Och att vara mer närvarande. Med Friendy vill vi motverka att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga.

Maria-Pia Gottberg som har utvecklat Friendy är social entreprenör och ingår i Sveriges första inkubator för sociala entreprenörer, CSES. År 2012 fick hon Stenbecksstipendiet för sin insats för barn och unga. Hon är en mycket uppskattad föreläsare och författare.

"Nästa steg i Friendy's utveckling blir en interaktiv barnteater och barnböcker som vi nu söker finansiering till. Oavsett hur det blir med kläder eller inte i appen kommer vi att behålla Friendy som en könsneutral figur för att ge alla barn rätt till hela sitt känsloregister. Vi behöver lyfta fram våra mest grundläggande mänskliga behov av trygghet, närvaro och kärlek som tyvärr blivit undanskuffade i vårt moderna liv. Jag tror inte vi kommer mycket längre i vår utveckling om vi inte tar med känslorna i samhällsstrukturen och accepterar dem som vår motor och drivkraft. Därför börjar vi i förskolan och skolan för att sedan sprida det ut i resten av samhället.// Maria-Pia Gottberg