Appva AB

Appva integrerar AI-teknik i sitt digitala signeringssystem MCSS

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 11:10 CEST

Första januari 2019 trädde Socialstyrelsens föreskrift om uppgiftsskyldighet till register inom den kommunala hälso- och sjukvården (HSFL-FS 2017:67) i kraft. Uppgiftsskyldigheten omfattar samtliga vårdåtgärder utförda av legitimerad personal i kommunal regi. Åtgärderna skall rapporteras som Klassifikation av Vårdåtgärd-kod (KVÅ-kod).

Att minska den administrativa tyngden från legitimerad personal inom svensk omsorg genom teknik är vårt uppdrag och vår drivkraft.

Genom att använda delar av de stora datamängder (+100 miljoner signeringar) som finns i MCSS har vi tränat upp en maskininlärningsalgoritm som identifierar och rapporterar KVÅ-koder helt automatiserat. 

Att Appva integrerar artificiell intelligens i sitt system MCSS visar på företagets position som ledande utvecklare av tekniska lösningar för en hållbar äldreomsorg. 

För mer information:

ulrika.kjellberg@appva.com, CEO

richard.alvegard@appva.com, CTO

Appva AB bildades 2011 efter en förstudie kring behov av digitalisering och mobilitet inom svensk vård och omsorg. Företagets SaaS-tjänst MCSS för digitala signeringslistor av HSL- och SoL-insatser, förbrukningsjournaler och delegeringar driftsattes i slutet av 2012. I början av 2019 har systemet utökats med en stor mängd funktionalitet och moduler. MCSS används dagligen av fler än 100 000 användare och har fler än 100 miljoner gjorda signeringar.

Appva ABs ledningssystem för informationssäkerhet är sedan 2017 ISO 27001 certifierat och MCSS är CE-märkt klass I hos Läkemedelsverket. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg och filialkontor Stockholm.