Statistiska centralbyrån, SCB

April månads detaljhandelsförsäljning

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 14:26 CEST

Påskmånaden april månads detaljhandelsförsäljning (inklusive apotek och systembolag) ökade med 3,9 procent, mätt i löpande priser. I fasta priser och hänsyn tagen till kalendariska skillnader uppmättes en ökning på 3,5 procent.
Sällanköpsvaruhandeln uppvisade en ökning på 7,3 procent, mätt i löpande priser. Priserna inom branschen sjönk enligt
BPI (branschprisindex) med 2,7 procent under månaden, kalenderkorrigeringen inverkade negativt med 1,3 procent. Med hänsyn tagen till dessa förändrings- och korrigeringsmått uppmättes en utveckling för sällanköpsvaruhandeln på 8,8
procent i april. Dagligvaruhandelns omsättning ökade i april med 0,5 procent, varav handeln med mest livsmedel ökade
1,3 procent medan systembolagshandeln föll tillbaka med 5,5 procent. Priserna ökade med 0,2 procent och
kalenderkorrigeringen inverkade negativt med 2,6 procent vilket gav en fast och kalenderkorrigerad utveckling på -2,2
procent för branschen.
För perioden januari-april ökade detaljhandeln omsättning 4,1 procent, mätt i löpande priser och med 5,0 procent i fasta
priser och kalenderkorrigerad.

HUI kommenterar april månads detaljhandelsutfall
Som helhet blev april månads detaljhandelsutfall starkt, om än svagt under det ackumulerade värdet för årets fyra första
månader. Jämförelsemånaden år 2003 var en bra försäljningsmånad med en genomsnittlig ökning på 4,6 procent, mätt i löpande priser. Mönstret från årets första kvartal håller i sig med en påtagligt stark omsättningstillväxt inom sällanköpsvaruhandelns olika branscher, medan dagligvaruhandeln släpar efter. Under april ligger branschens
omsättningstillväxt på svaga 0,5 procent i löpande priser, vilket är klart under det ackumulerade värdet på 1,9 januari-april.
I fasta priser och kalenderkorrigerad utveckling tappade branschen med 2,2 procent.
Det finns ett antal tänkbara förklaringar till dagligvarubranschens svaga utveckling under april. För det första var fjolårets aprilförsäljning osedvanligt stark med en tillväxt på 12 procent, i löpande priser, vilket självklart är svårt att överträffa med någon bredare marginal. För det andra har prishöjningarna i branschen avtagit ordentligt vilket gör att konsumenterna inte behöver spendera särskilt mycket mer än förra året för en likvärdig matkasse. För det tredje ser vi att stormarknader och lågprishandeln vinner i marknadsandelar i allt snabbare takt vilket också bidrar till att konsumenterna, jämfört med den traditionella livsmedelshandeln, kan dra ner på utgifterna för sin varukorg. Den fjärde och sista förklaringen är systembolagets mycket svaga utveckling i april med ett tapp på 5,5 procent, vilket belastar genomsnittet för hela dagligvaruhandeln, en utveckling som dessutom förväntas bestå under resten av året då alkohol numera inhandlas till klart lägre priser i nästan samtliga av våra grannländer (Norge undantaget).

För frågor avseende Detaljhandelsindex: Carl Eckerdal, HUI 08-762 72 85
För frågor avseende tidsserier: Daniel Lennartsson, SCB 019-17 64 29