NASDAQ OMX

APX UK förvärvar verksamheten vid UKPX från OMHEX

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2003 10:27 CET

APX UK förvärvar verksamheten vid UKPX, en del av OMHEX.

Igår undertecknade APX UK och OMHEX ett avtal om att APX UK ska förvärva
verksamheten vid UKPX. Förvärvet väntas bli klart i mitten av 2004 då
också vissa verksamhets- och myndighetsfrågor ska ha lösts, förutsatt
att inte finansmyndigheten i London, Financial Services Authority, har
motsatt sig överlåtelsen.

UKPX bildades 2000 och var då Storbritanniens första oberoende
energibörs. Idag har UKPX 48 medlemmar och erbjuder en anonym
marknadsplats för handel, clearing och notering av spot- och
terminskontrakt. Under perioden januari till november 2003 uppgick
handeln till 6,5 TWh (terawattimmar) för spotkontrakt och 28 TWh för
terminskontrakt.

APX-koncernen blev den första börsen som kombinerade gas- och elhandel
när man tidigare i år förvärvade APX UK (i februari) och den brittiska
gasbörsen EnMO (i juli). UKPX kommer att komplettera APX-koncernen på
ett bra sätt. Hittills har APX utvecklat sin kompetens på de kortsiktiga
fysiska marknaderna och tillhörande tjänster, medan UKPX har satsat på
clearing och terminer samt den lyckade spothandeln på den brittiska
energimarknaden.

- Det planerade förvärvet av UKPX verksamhet passar väl in i APX-
koncernens strategi att stärka sin position i Storbritannien och Europa.
UKPX terminsmarknad är ett mycket bra tillskott till vår nuvarande
verksamhet. Den här affären är ett viktigt steg i vår satsning på att
utveckla vår multinationella och mångfacetterade varubörs, men är också
ett tecken på vårt djupa engagemang inom den europeiska energisektorn,
säger Pieter Verberne, APX koncernchef.

- Försäljningen av UKPX är en del av OMHEX åtgärdsprogram för renodling
och fokusering som meddelades i ett pressmeddelande den 30 juni 2003.
Idag är vi glada att kunna meddela att vår långsiktiga industriella
partner APX förvärvar UKPX. Detta är den bästa lösningen för OMHEX och
våra kunder, säger Magnus Böcker, VD för OMHEX.

OMHEX kommer (genom sitt helägda dotterbolag OM London Exchange) att
fortsätta driva UKPX till dess att alla verksamhets- och
myndighetsfrågor har lösts. Under första halvåret 2004 kommer APX att
kontrollerat överföra tjänster i syfte att skapa en enda gemensam
brittisk energibörs med ett komplett utbud av lösningar för aktörerna på
marknaden, inklusive olika slags terminer (forwards och futures). Det är
tänkt att London Clearing House ska tillhandahålla clearingtjänster för
de långsiktiga kontrakten.

- I och med vår satsning på att kombinera energi- och gasverksamhet tror
jag att den här affären kommer att kunna öppna upp nya attraktiva
möjligheter samt skapa nya produkter och tjänster för våra kunder, som i
många fall är verksamma på flera marknader i Storbritannien och
Nederländerna. APX-koncernen når nu nästan alla stora aktörer på den
europeiska energimarknaden, säger EnMO:s Les Male, nyutnämnd
marknadsdirektör vid APX-koncernen.Information till redaktören:

Mediaförfrågningar:

APX-koncernen
Nanke Kramer
T +31 20 3054000
F +31 20 3054001
M +31 6 52492676
E n.kramer@apx.nl

OMHEX
Maria Andark
T +46 8405 7350
F +46 8 791 50 75
M: +46 70 597 52 76
E maria.Andark@om.com

Ulf H Lidman
T +46 8405 7392
F +46 8 791 50 75
M: +46 70 553 52 49
E ulf.lidman@om.com

OMHEX
OMHEX är ett företag som äger och driver norra Europas största
värdepappersmarknad, och är en ledande leverantör av
marknadsplatstjänster och lösningar till finans- och energimarknader.
OMHEX består av OM Technology och HEX Integrated Markets. Divisionen OM
Technology är en världsledande leverantör av lösningar och tjänster -
outsourcing och transaktionshantering - som utnyttjar banbrytande och
beprövad teknik. Divisionen HEX Integrated Markets är en integrerad
nordisk och baltisk värdepappersmarknad och erbjuder investerare
tillgång till 80 procent av den nordiska och baltiska
värdepappersmarknaden, däribland Stockholmsbörsen, HEX Helsinki, HEX
Tallinn och HEX Riga.

UKPX
UKPX bilades 2000 och var då Storbritanniens första oberoende
energibörs. Idag erbjuder UKPX en anonym marknadsplats för integrerad
handel, clearing och notering av spot- och terminskontrakt, inklusive
både OTC-tjänster och clearingtjänster via telefon. UKPX erbjuder också
OTC-clearing för brittiska gasbolag och tyska energibolag samt
tillhandahåller jämförelseindex för branschen. UKPX är
energimarknadsdivisionen inom OM London Exchange Limited (OMLX). OMLX är
en auktoriserad börs och clearingorganisation (Recognised Investment
Exchange) i Storbritannien och regleras av finansmyndigheten Financial
Services Authority (FSA). UKPX är för närvarande den enda börs och
clearingorganisation för energikontrakt som regleras av FSA.

APX-koncernen består av Amsterdam Power Exchange Spotmarket B.V., APX UK
och EnMO. APX-koncernen är den första kombinerade energibörsen för gas
och el i Storbritannien och Nederländerna.

APX UK
I februari 2003 förvärvade Amsterdam Power Exchange APX UK från
Automated Power Exchange Inc. APX UK bildades 2000 och erbjuder
spothandel dygnet runt alla dagar i veckan samt noteringstjänster. APX
UK har varit drivkraften bakom en rad innovationer som har underlättat
handeln på den brittiska energimarknaden. Elexon har utsett APX UK till
att ta fram marknadsindex för att få bukt med obalanser. APX Amsterdam
Power Exchange (UK) Limited regleras av brittiska finansmyndigheten,
Financial Services Authority.

Amsterdam Power Exchange
APX är en oberoende börs med säte i Amsterdam och den centrala motparten
vid all elhandel, så att alla deltagare förblir anonyma genom hela
affären.

APX bildades 1999 och blev den första helt elektroniska börsen för
internationell elhandel på den europeiska kontinenten. Under perioden
januari-november 2003 handlades dagligen i genomsnitt över 32 500 MWh
(totalt 11 TWh) på APX spotmarknad, vilket motsvarar 13 procent av
nettoförbrukningen av el i Nederländerna.

APX har vad som krävs för att utveckla, bistå och stödja
energirelaterade tjänster. APX har ända till nu haft personal och system
som har kunnat erbjuda OTC-clearing av energikontrakt. I maj 2001 blev
Amsterdam Power Exchange Spotmarket B.V. ett dotterbolag till
Nederländernas systemoperatör, TenneT b.v.

EnMO
I juli 2003 förvärvade APX företaget EnMO från National Grid Transco och
Altra Energy Technologies. EnMO bildades i september 1999 för att
utforma, driva och upprätthålla en On-the-day Commodity Market, OCM, som
är en oberoende, anonym och clearad börs för gashandel i Storbritannien.
Med hjälp av OCM, som är Europas första databaserade dagsmarknad för
partihandel, kan Transco utjämna flödet i gastransportsystemen och
transportörernas gastransporter underlättas. Handeln vid OCM uppgår för
närvarande i genomsnitt till 120 transaktioner per dag och överstiger
300 GWh per dag (eller 10 miljoner therms per dag). I juni 2001
lanserade EnMO plattformen EnEx så att terminsmarknaden för fysisk
gashandel tillkom. Utöver OCM möjliggjorde detta även handel före
leverans av fysiska gaskontrakt bestående av flera delar.