Good Solutions Sweden AB

AQ Group tecknar ramavtal med RS-Production

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2015 10:21 CET

Genom ett ramavtal för RS-Production ger AQ Group sina 20 bolag en möjlighet att ytterligare öka sin konkurrenskraft genom att förbättra produktivitet och produktionseffektivitet.

”Med RS-Production får våra fabriker tillgång till ett verktyg som ger realtidsfakta och beslutsunderlag för daglig styrning och ständiga förbättringar, säger Sture Berglund som är inköpare på AQ Group”.

Förutom RS-Productions funktionalitet med visualiseringar och analyser av maskinuppföljning, OEE och stopptider så omfattar ramavtalet också en lösning för integration med AQ Gruppens ERP-system.

”Genom ramavtalet ger vi dessutom alla AQ-sajterna tillgång till vårt Produktivitetslöfte, säger Stefan Wernholm som är affärsansvarig från leverantören Good Solutions sida.”

Utöver att leverera programvaran som hjälper till med visualisering av nuläget så innebär Produktivitetslöftet framtagning av individuella program där AQ-bolagen ges coachande tjänster för att själva vidareutveckla bland annat daglig styrning och ständiga förbättringar.

Produktivitetslöftet är ett helhetsåtagande för att nå ökad produktivitet och produktionseffektivitet.

Kort om AQ Group AB

AQ Group AB är en av Sveriges ledande leverantörer av komponenter och system till krävande industrikunder. Koncernen har totalt 3 900 anställda. Årsomsättningen uppgår till 2,5 miljarder SEK och koncernen är noterad på AktieTorget.

Kort om RS-Production

RS-Production är Sveriges ledande lösning för visualisering av produktions- och störningsuppföljning. RS-Production utvecklas av Good Solutions AB.

Kontakt Press och media

Helen Johansson
Marknad och kommunikationsansvarig
076-310 73 33 

helen.johansson@goodsolutions.se

Good Solutions AB

Stora Badhusgatan 18-20

411 21 Göteborg, 031-788 19 20

info@goodsolutions.se

www.goodsolutions.se