Aqeri AB

Aqeri erhåller avtal värt 18 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2011 09:47 CET

Aqeri har tecknat ett avtal för leverans av ett större antal industridatorer. Kunden är ett stort multinationellt företag och datorerna skall användas i företagets testsystem vid olika fabriksenheter över hela världen. Avtalet beräknas vara värt ca 18MSEK med leveranser under perioden 2012-2014.

Aqeri vann avtalet tack vare hög kvalitet, möjlighet till global support och stor flexibilitet inför kundens specifika behov.

”Vi tolkar detta avtal som ett förnyat förtroende för Aqeri i vår roll som långsiktig, kompetent och kostnadseffektiv partner”, säger tf VD Manne K A Koerfer.

För mer information vänligen kontakta tf VD, Manne K A Koerfer, tel 070-773 48 18.
E-mail: manne.koerfer@aqeri.com.

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I snart 30 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.