Aqeri AB

Aqeri får miljonorder från svenskt försvarsföretag

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2012 14:02 CEST

Aqeri, ledande leverantör av datorer och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, har erhållit order om 1 MSEK från ett stort svenskt försvarsföretag. Leveransen som sker under tredje kvartalet består av försvarsanpassade datorer.

”Beställningen visar på ett fortsatt förtroende och är ett resultat av gott samarbete samt målmedveten och metodisk marknadsbearbetning”, säger VD Manne K A Koerfer.

För mer information kontakta:
Manne K A Koerfer, VD, 070-773 48 18, email: manne.koerfer@aqeri.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2012.

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I mer än 20 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.