Aqeri AB

Aqeri får utvecklingsuppdrag från ledande amerikanskt försvarsföretag

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 09:23 CEST

Aqeri, ledande svensk producent av datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har erhållit en följdorder från ett stort amerikanskt försvarsindustriföretag till ett värde av 1,5 MSEK. Affären är ett resultat av de lyckade leveranser Aqeri genomförde till samma företag under 2011.

Utvecklingsuppdraget, som genomförs under hösten, avser framtagning av kommunikationsutrustning
med extremt höga tekniska krav. Utvecklingsuppdraget avses följas av ett första seriekontrakt vars potential uppgår till drygt 20 MSEK med leveranser under 2013.

”Det är med stolthet vi nu återigen kan konstatera, att det finns ett grundmurat förtroende för vårt kunnande på den amerikanska marknaden. Jag är övertygad om att Aqeri i närtid kan öka sin affärsverksamhet i USA”, säger VD Manne K A Koerfer.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Manne K A Koerfer, VD, tel. 070 773 48 18

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I mer än 20 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.