Aqeri AB

Aqeri får ytterligare en beställning från det indiska försvaret

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 09:32 CEST

Aqeri har tillsammans med sin indiske partner vunnit ytterligare ett kontrakt från det indiska försvaret. Leveranserna avser stryktålig dator- och kommunikationsutrustning som kommer att ingå i ett luftvärnsrobotsystem specificerat för medellång räckvidd. Detta är den första beställningen inom ramen för ett leveransprogram som avses sträcka sig över ett flertal år.

Aqeri har sedan 2003 levererat system och produkter för extrema förhållanden till det indiska försvaret. Utveckling och tillverkning har hittills ägt rum i Sverige men den nya beställningen innebär ett nytt viktigt steg i Aqeris tillväxtstrategi för den indiska marknaden. Utvecklingen av produkterna sker nu fortsatt i Sverige och där sammansättning, testning och driftsättning äger rum i Indien. Detta ger förutsättningar för en väsentlig uppskalning av volymerna utan den motsvarande ökning av risker och kostnader som är förknippad med egen tillverkning.

VDs kommentar:
”Efter många års samarbete med våra indiska kunder och partners är vi nu mycket glada över att kunna ta ett nytt strategiskt steg. Aqeri har erhållit förnyat förtroende från det indiska försvaret och våra lokala partners delar nu risker och kostnader med oss när affären skall utvecklas ytterligare genom lokal tillverkning. Samtidigt bevisar vi att tålmodigt och ihärdigt arbete på en växande marknad till slut ger resultat.” 

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I mer än 20 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.