Aqeri AB

Aqeri får ytterligare miljonorder från Saab

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 09:42 CEST

Aqeri, ledande svensk producent av datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har erhållit en order från försvarskoncernen Saab AB till ett värde av 0,75 MSEK. Leveransen som sker under det andra kvartalet består av industridatorer.

”Saab är en mycket viktig kund för oss, både vad gäller militära och industriella lösningar, och den här ordern bekräftar det goda samarbete vi har”, säger VD Manne K A Koerfer

För mer information vänligen kontakta VD, Manne K A Koerfer, tel 070-773 48 18.
E-mail: manne.koerfer@aqeri.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2011.

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I mer än 20 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.