Aqeri AB

Aqeri leverar elektronik till nya fartygskonsoler för den italienska marinen

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 09:58 CEST

Aqeri levererar elektronikinnehållet till nya fartygskonsoler till ett italienskt partnerföretag som har erhållit ett större kontrakt från den italienska marinen. Utrustningen ingår i ett nytt bryggkoncept för den italienska marinens ytstridsfartyg vilket förväntas bli en ny standard för denna typ av fartyg.

VD kommentar;
” Vår uthålliga närvaro på den italienska försvarsmarknaden har återigen givit utdelning. Affären innebär en positionering inom marknadssegmentet bryggkonsoler för marina fartygsapplikationer.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Manne K A Koerfer, VD, tel. 070 773 48 18


Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I mer än 20 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.