Aqeri AB

Aqeri tar startorder på 5 MSEK från ledande amerikanskt försvarsföretag

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 09:08 CET

Aqeri, ledande svensk producent av datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har tecknat en startorder på 5 MSEK inom ramen för ett första potentiellt seriekontrakt på 24 MSEK från ett ledande amerikanskt försvarsföretag.

Affären är ett resultat av det lyckade utvecklingsarbetet som inleddes i augusti 2012. Leveranserna sker löpande och kommer att vara avslutade redan under Q1 2013.

VD's kommentar;
"Efter ett gediget utvecklingsarbete kan vi konstatera att våra högteknologiska produkter har passerat ett kritiskt nålsöga på den amerikanska marknaden. Jag är övertygad om att Aqeri med denna affär som utgångspunkt fortsättningsvis kan öka sin affärsverksamhet avsevärt i USA".

För ytterligare information, vänligen kontakta
Manne K A Koerfer, VD, tel. 070 773 48 18

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2012

Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I mer än 20 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt sedan den 16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.