Aqeri Holding AB

Aqeris nyemission kraftigt övertecknad

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 10:00 CEST

 

 

- Företrädesemissionen i Aqeri Holding AB ("Aqeri"), som omfattar nyteckning av 58 378 460 aktier och tillför bolaget cirka 9,3 miljoner kronor före emissionskostnader, har blivit fulltecknad. Det totala intresset för nyteckning i företrädesemissionen bland investerare såväl med företräde som utan var stort. 98,0 procent av aktierna i emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Inklusive de aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter övertecknades nyemissionen med cirka 61 procent.

 

Tilldelningen av de aktier som ej tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 2,0 procent av det totala antalet erbjudna aktier, kommer att beslutas av styrelsen. Härvid skall i första hand aktier fördelas till de som tecknat med stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier. För det fall aktier kvarstår efter sådan fördelning, skall i andra hand aktier fördelas till övriga som tecknat aktier utan företrädesrätt.

 

Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i bolaget uppgå till 87 567 690 aktier, motsvarande ett aktiekapital om 2 627 030,70 kronor.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Göran E Larsson, styrelsens ordförande,
tel. 070-565 68 69