Aqua Terrena International AB

Aqua Terrena: Delårsrapport januari - september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 13:46 CET

Aqua Terrenas koncernresultat efter finansiella poster för årets första nio månader uppgick till MSEK -8,7 (MSEK -8,7) och för tredje kvartalet till MSEK -3,0 (MSEK -2,1). Förlusten förklaras framförallt av en del produktionsstörningar i den nya utrustningen i fabriken i Mörarp, samtidigt som stora kostnader har nerlagts för framtagning av Medical´s nya sortiment av sulor och skydd.

När det gäller företagsrekonstruktionen hade bolaget förhoppningar om att kunna avsluta rekonstruktionen redan i september-oktober. Dock förlängdes den ytterliggare och efter ny kontakt med Högsta Domstolen skall ett föredragande av målet ske under v.48-v.49, 2006.

- Nu hoppas vi verkligen att vi kan avsluta rekonstruktionen under december månad, så vi kan gå in i 2007 med en stark balansräkning. Samtidigt kommer flera bitar att falla på plats både gällande avtal och försäljning med en avslutad företagsrekonstruktion, säger bolagets VD Stefan Bernenfelt

Försäljning
Omsättningen för Aqua Terrena-koncernen uppgick för årets första nio månader till MSEK 7,5 (MSEK 5,5) och för tredje kvartalet till MSEK 2,7 (MSEK 3,3).

Ekonomi
Disponibla likvida medel uppgår till MSEK 2,4 (MSEK 2,9). Likviditeten påfrestas naturligtvis då varje kvartal visat negativt resultat.

Marknadsläget Aqua Terrena
Marknadsläget i Aqua Terrena ser mycket tillfredsställande ut för resterande delen av 2006, i och med att maskinparken nu kan köras för fullt. Kan även företagsrekonstruktionen avslutas så ser året 2007 mycket bra ut. Aqua Terrena har även under hösten påbörjat försäljning/lansering av private label med Aqua Terrenas vatten, ett arbete som nu börjar ge resultat.

Marknadsläget Medical
Den nyutvecklade produktserien av thermoskydd och inläggssulor inom varumärket Medical har lanserats under våren och sommaren med införsäljning under hösten. De första leveranserna sker under december månad.

Medical/Aqua Terrena påbörjade lanseringen i april månad av sportdrycken Activator Energy® i bag in box om 5 liter och 10 liter med den patenterade kolhydraten Vitargo®. Leveranser har skett till de nordiska länderna samt till England och Holland. Under sommaren har även marknadsföringen påbörjats av 0,5 lit sportdrycks-flaska. Sportdrycken Activator® var representerad vid fotbolls VM i Tyskland av England. Till övriga europeiska länder kommer lanseringen att ske efter att företagsrekonstruktionen är avslutad. Även en återhämtningsdryck, Activator Recovery, har tagits fram och kommer att lanseras under våren 2007.

Investeringar

Materiella anläggningstillgångar
Koncernens investeringar i maskiner och inventarier under årets första nio månader uppgår till MSEK 3,1. Investeringarna avser pastöriseringsanläggningen med tilläggsutrustning, ombyggd helautomatiserad flasklinje samt nytt golv i ny produktionslokal.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick vid utgången av september 2006 till 8 st.

Redovisningsprinciper
Aqua Terrena International AB tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkänts av EU-kommissionen. Detta innebär att denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och sålunda upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

I denna delårsrapport lämnas i likhet med föregående delårsrapport ingen specifik information om Aqua Terrena-koncernens intäkter och kostnader fördelade på olika rörelsegrenar och geografiska områden i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 25 Rapportering för segment. I och med att affärsverksamheten i koncernen varit mycket begränsad blir en sådan fördelning inte relevant.

Översiktlig granskning

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2006 publiceras den 27 februari 2007.


Helsingborg 2006-11-29

Styrelsen Aqua Terrena International AB

Vid frågor kontakta:
Aqua Terrena International AB
Stefan Bernenfelt, VD, mobil 0709-45 61 70 alt tfn 036-37 20 10
eller via e-post stefan@medical-trainer.com


Aqua Terrenas unika och prisbelönta källvatten hämtas ur den egna källvattenådern 105 meter under jorden i Mörarp. Källvattnet är naturligt berikat med mineraler och hälsobefrämjande spårämnen. För att få absolut högsta hygiennivå, tappas vattnet direkt på flaska och bag-in-box med en banbrytande teknik som gör att vattnet aldrig kommer i kontakt med luft eller människohänder. Aqua Terrena är ensamma om denna teknik som garanterar att källvattnet behåller sin naturliga smak och mineralbalans. Till Aquabox produkterna erbjuds även en termokylare som säkerställer den absoluta hygiennivån på AquaTerrena. För mer information se www.aquaterrena.se

Medical Sjukvårdsprodukter i Jönköping AB ingår sedan juli 2005 i Aqua Terrena-koncernen och har sitt huvudkontor i Jönköping. Medical utvecklar, tillverkar och marknadsför sjukvårdsprodukter med egna varumärken inom sport, hälso- frisk-, och sjukvård. Produktportföljen kan delas in i tre segment: Idrottsskadematerial, sjukvårds- och kemisk-tekniska produkter, varav varumärket Medical Trainer (EU reg) är det största varumärket och består av ca 200 framtagna artiklar inom idrottsskade- och sjukvårdssegmentet. Målgruppen är människor som behöver produkter som förbättrar livskvaliteten och ger möjlighet till ett aktivt liv genom att förebygga, stärka, skydda, lindra och läka skador.

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL)
Address: Hjortvägen 61 SE-260 34 Mörarp Sweden phone: +46 42 750 10 fax: +46 42 750 20
bankgiro: 5887-4454 org nr: 556502-6563 säte: Mörarp
www.aquaterrena.se e-mail: info@aquaterrena.se