Aqua Terrena International AB

Aqua Terrena: Information från styrelsen

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 16:17 CEST

(AktieTorget: ATI)

Mörarp 2010-10-06. Styrelsen i Aqua Terrena International AB beslutade den 30 september 2010 - med stöd av det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 11 juni 2010 - om riktad kvittningsemission.

Genom en riktad kvittningsemission till Laila Berglund, Four Nordic Traders AB, MPL Förvaltning AB och Alf Wilson ökar bolagets aktiekapital med 284 314,05 kronor genom kvittningsemission av 37 908 540 aktier. Emissionen genomförs till en teckningskurs om 0,02 och 0,01 kronor per aktie och totalt kvittas fordringar till ett belopp om 716 111,80 kronor. Antalet aktier i bolaget efter emissionen är 1 134 408 540 aktier.

Emissionskursen fastställdes efter förhandling med fordringsägarna och är bestämd till bolagets aktiekurs vid tidpunkten för när respektive fordring har uppstått. Med anledning av bolagets behov att minska utbetalningen av likvida medel och för att stärka bolagets egna kapital har styrelsen beslutat att frångå aktieägarnas företrädesrätt.


För ytterligare information kontakta:
Aqua Terrena International AB (publ)
Stefan Bernenfelt, VD, tel. 0734-33 00 21 alt. info@aquaterrena.seAqua Terrenas unika och prisbelönta källvatten hämtas ur den egna källvattenådern 105 meter under jorden i Mörarp. Källvattnet är naturligt berikat med mineraler och hälsobefrämjande spårämnen. För att få absolut högsta hygiennivå, tappas vattnet direkt på flaska och bag-in-box med en banbrytande teknik som gör att vattnet aldrig kommer i kontakt med luft eller människohänder. Aqua Terrena är ensamma om denna teknik som garanterar att källvattnet behåller sin naturliga smak och mineralbalans. Till Aquabox produkterna erbjuds även en termokylare som säkerställer den absoluta hygiennivån på AquaTerrena. För mer information se www.aquaterrena.se
Medical Sjukvårdsprodukter i Jönköping AB ingår i Aqua Terrena-koncernen och har sitt huvudkontor i Jönköping. Medical utvecklar och tillverkar sjukvårdsprodukter med egna varumärken inom sport, hälso-, frisk- och sjukvård. Produktportföljen kan delas in i tre segment: Idrottsskadematerial, sjukvårds- och kemisk-tekniska produkter, varav varumärket Medical Trainer (EU reg) är det största varumärket och består av ca 200 framtagna artiklar inom idrottsskade- och sjukvårdssegmentet. Målgruppen är människor som behöver produkter som förbättrar livskvaliteten och ger möjlighet till ett aktivt liv genom att förebygga, stärka, skydda, lindra och läka skador.