Aqua Terrena International AB

Aqua Terrenas rapport publiceras den 20 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 08:41 CEST

Aqua Terrena International AB (publ) meddelar att den 6-månaders rapport, som skulle publiceras den 12 augusti, kommer att publiceras den 20 augusti. Man vill låta den nya styrelsen, som väljes vid den extra bolagsstämman den 13 augusti, få delges rapporten för eventuella synpunkter innan utskicket.