Valet

Arbetar du på en sjuk arbetsplats?

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2013 11:13 CEST

Arbetar du på en sjuk arbetsplats?
Sommaren och semestern har tagit slut för de flesta och många har återvänt till sina arbetsplatser. Hur är din arbetsplats, är den välmående? Har du kanske en arbetskamrat som utvecklat ett beroende/missbruk? Är det så, så påverkas hela arbetsplatsen negativt. Det blir en sjuk arbetsplats.

Kunskap förebygger sjukdom
När en anställd utvecklat ett beroende/missbruk är det avgörande att chefer, arbetsledare och arbetskamrater har kunskap och vet hur man ska agera för att hjälpa en arbetskamrat på rätt sätt.

Det är vidare ytterst viktigt att företaget har en väl fungerande alkohol-/drogpolicy som klart och tydligt säger hur man ska agera. En sådan policy ska vara aktuell och ses över med jämna mellanrum för att möta de krav som ett modernt samhälle kräver. En fungerande policy måste vara kopplad till en utbildning av samtliga anställda på företaget för att fungera optimalt, alla måste ha samma kunskap.

Bort med problemet, inte individen!
–Utgångspunkten för en bra policy är att det alltid är beroende/missbruket som ska bort, inte den anställda, säger Bosse Johansson, behandlingschef på Valet i Göteborg. Vi hjälper gärna till med att se över befintlig policy eller upprätta en ny på er arbetsplats.

Mer information: Bosse Johansson och Marie Gefvert, Valet, tel 031-42 49 40, www.valet.se

Behandlingshem med effektiv metod för missbruk
Vi på Valet i Göteborg har lång erfarenhet av missbruk i olika former hos både kvinnor och män. Vi som arbetar på Valet har antingen levt med en missbrukare eller klarat sig ur ett missbruk så vi vet hur det är att leva med skuldkänslor och oron som ett missbruk ger. Vårt behandlingshem specialiserar sig på alkohol- och drogbehandling enligt den kända minnesotamodellen. Behandlingen har under årens lopp utvecklats till en strukturerad och mycket verkningsfull behandlingsmetod där vi tar stor hänsyn till varje individ som går igenom behandlingen.