Svea Exchange AB

”Arbetar vidare för att hitta en lösning”

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2014 12:04 CET

”Arbetar vidare för att hitta en lösning”

Förvaltningsrätten har idag den 23 januari avslagit Exchange Finans begäran om inhibition i väntan på att det överklagande som lämnades in den 15 januari tas upp i Förvaltningsrätten.

– Vi är naturligtvis mycket besvikna över att Förvaltningsrätten valt att bortse från den dokumentation som vi anser stöder vår sak, säger Exchange Finans vd, Bo Korposoff. Vi arbetar nu dag och natt för att finna en lösning så att kunder, personal och leverantörer inte ska lida skada. Det alternativ som vi har är att parallellt med den avveckling som Finansinspektionen ålagts oss föra diskussioner med andra aktörer som har anmält intresse för att ta över och driva hela eller delar av verksamheten vidare.

Uppfyller våra åtaganden

Beslutet medför att Exchange Finans fortsätter med avvecklingen, vilket innebär att bolaget måste realisera de tillgångar som finns för att uppfylla sina åtaganden gentemot kunder, anställda och leverantörer.

– Finansinspektionen har begärt att vi ska visa upp en avvecklingsplan senast den 1 februari och det är det vårt arbete kommer fokusera på, säger Bo Korposoff. Vi förhandlar med ett antal aktörer som har anmält intresse att ta över verksamheten i sin helhet, men vi utesluter inte att vissa verksamhetsområden kan komma att säljas separat. Återigen handlar det om att finna den bästa lösningen för både kunder och anställda.

Slår hårt mot många

Många berörs av beslutet om avveckling. Det gäller framför allt de kunder som har använt sig av bolagets valuta- och kontanthanteringstjänster, sparare som tvingas till sämre sparvillkor hos andra aktörer samt bolagets anställda som tvingas ut på en osäker arbetsmarknad.

– Exchange Finans har en för finansbranschen låg medelålder bland de anställda i ett Sverige med hög arbetslöshet bland unga, förklarar Bo Korposoff.  Giroservice-ombuden som tillhandahåller betaltjänster och deras kunder drabbas också hårt. Många glesbygdsorter saknar andra alternativ och för många i glesbygden blir naturligtvis avvecklingen högst kännbar.

Kunderna i fokus

Eftersom Giroservice-verksamheten och betaltjänsterna berör så många är detta högprioriterat hos Exchange Finans att finna en hållbar lösning på för att kunderna ska påverkas i så liten mån som möjligt.

– Vi är glada och tacksamma för att så många av våra kunder visar sitt stöd genom att ställa frågor om när vi kommer igång igen och genom att låta sina pengar vara kvar på sparkonton i Exchange Finans, säger Bo Korposoff.

Han beklagar djupt de olägenheter som det oväntade beslutet om avveckling har medfört för kunderna.

– Framför allt har vår kreditavdelning haft hög belastning, då många sparkunder varit oroliga och hört av sig. Detta har i sin tur gjort att det uppstått kö när det gäller inkomna ärenden, vilket gör att handläggningstiden för transaktioner för närvarande har förlängts med någon dag. Vi arbetar dock hårt för att korta köerna och uppfylla våra kundåtaganden.

I nuläget finns ingen anledning till oro hos Exchange Finans sparkunder. Insatta medel skyddas av insättningsgarantin. Lånekunderna ska även fortsättningsvis betala räntor och amorteringar enligt avtal.

Småföretag och utlandsresenärer drabbas

De branscher som berörs mest av avvecklingen är kontanthanteringen för småföretag. Exempelvis kiosker och butiker, restauranger och caféer som lämnar sina dagskassor till Exchange Finans blir lidande eftersom det finns få alternativ och de som finns kostar mycket mer. Det minskar deras marginaler och leder i slutändan till konkurrensnackdelar gentemot kedjor som har råd med värdetransporter.

– Valutamarknaden kommer dessutom bli lidande av minskad konkurrens eftersom en redan dominerande aktör blir så gott som ensam på marknaden, så utlandsresenärer tillhör definitivt dem som drabbas av detta.

Fortsatt fokus på samarbete

Finansinspektionen har i media uttalat sig att man bedömer möjligheterna för förbättring i de kritiserade områdena som så små att ett återkallande av Exchange Finans tillstånd är den enda åtgärden som går att motivera. Bo Korposoff är dock av en annan åsikt.

– Att diskutera och åtgärda de brister som nu påtalats är ett arbete som pågått ända sedan 2012, säger Bo Korposoff. Vårt fokus har hela tiden varit att tillmötesgå Finansinspektionen i dessa frågor och vi har genomfört en mängd åtgärder som FI bortsett från i sitt beslut.

Söker fungerande lösningar

Finansinspektionens bedömning att Exchange Finans systematiskt skulle kunna användas till penningtvätt och finansiering av terrorism anser vi som mycket osannolik, menar Bo Korposoff. Det skall framhållas att vi med hjälp av samma system och rutiner som även de största bankerna använder sig av, kontrollerat samtliga kunder mot EU:s terroristregister utan att få en enda träff.

– Vi är naturligtvis besvikna över att det andrum en inhibition skulle innebära inte infriats. Det sätter press på oss, eftersom vi nu inte har något inkommande kassaflöde och vi blir helt utelämnade till att Förvaltningsrättens hantering av överklagandet inte fördröjs i onödan.

I väntan på att överklagandet behandlas kommer arbetet med en plan för avvecklingen att fortsätta samtidigt som Exchange Finans försöker hitta fungerande lösningar för de olika verksamhetsområdenas fortlevnad.

"Påkallat med nya resurser"

– Bolagets nya styrelse har under ett och halvt år vidtagit ett stort antal åtgärder för att förbättra regelefterlevnad och internkontroll, säger Staffan Wilow, styrelseordförande i Exchange Finans. Dessa har bedömts otillräckliga. Även om en slutlig prövning inte har skett av domstol är det påkallat att styrelsen förstärks med nya resurser som kan medverka till att bolaget och dess anställda samt alla kunder får en tryggad framtid, varför jag i dag ställt min plats till förfogande.

Uppdaterad information finns på hemsidan http://www.exchangefinans.se


Exchange Finans startade sin verksamhet 1996 med ett växlingskontor på Sveavägen i centrala Stockholm. Sedan 2005 är Exchange Finans kreditmarknadsbolag och bedriver även in- och utlåningsverksamhet, kontanthanteringstjänster och betalningsförmedling utöver valutaväxlingsverksamheten.Exchange Finans har idag 25 växlingskontor och ca 250 anställda.