AMF

Arbetare känner oro för sin framtida ekonomi

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 13:01 CEST

61 procent av de privatanställda arbetarna i Sverige känner en ekonomisk
oro över sin framtid och 62 procent pensionssparar privat. Det framgår
av en undersökning som AMF Pension har gjort.

I undersökningen intervjuades 1000 privatanställda arbetare om sin
inställning till pensionssparande i allmänhet och tjänstepensionen i
synnerhet. Där framkom bland annat att de flesta, 82 procent, vill ha en
låg eller måttlig risk i sitt sparande medan endast 13 procent vill ha
hög eller mycket hög risk. God avkastning, trygghet och god och
begriplig information från förvaltaren anges som de viktigaste
faktorerna i valet av förvaltare medan avgifterna kommer på fjärde
plats.

- Jag är litet förvånad över att avgifterna inte hamnar högre. De spelar
trots allt en ganska stor roll för hur hög pensionen blir. Avkastningen
är visserligen viktigare, men den vet man inte hur stor den blir i
framtiden. Avgifterna däremot kan man ju jämföra mellan olika bolag,
säger Anna Allerstrand, trygghetsekonom på AMF Pension.

Av dem som har bytt eller funderar över att byta förvaltare är
avkastningen också den absolut viktigaste faktorn. Hela 60 procent söker
bättre avkastning medan 8 procent anger avgifterna som skäl för att de
har bytt eller överväger ett byte.

- En LO-medlem med en normal inkomst och ett privat sparande kan lätt
förlora tiotusentals kronor i pensionskapital på 30 år om avgiften är 1
procent i stället för 0,5 procent, säger Anna Allerstrand.

Av dem som aktivt har valt förvaltare av tjänstepensionen (ungefär
hälften) har 60 procent valt fondförsäkring.

- Eftersom så pass många känner en oro över sin framtid och eftersom de
flesta föredrar ganska låg risk i sitt sparande så kanske fler borde
överväga en traditionell försäkring som ger en garanterad ränta och som
har låga avgifter. Historiskt har man dessutom fått en bra återbäring i
den traditionella försäkringen. Det är inget fel på fondförsäkringar men
de kräver att man engagerar sig mer i sitt sparande, säger Anna
Allerstrand.

Undersökningen gjordes i juni av Temo. 6611 svenskar ringdes upp, till
de 1000 som uppgav sig vara privatanställda arbetare i åldern 21-64
ställdes sedan frågor. Resultaten finns tillgängliga på
www.amfpension.se i pressrummet under fliken Bakgrundsfakta.

För ytterligare frågor, kontakta Anna Allerstrand, trygghetsekonom,
070-519 24 60 Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16.

AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt
Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs
enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF
Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.