Umeå kommun

Arbete med kvinnohistoriskt museum går framåt

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 15:20 CEST

Styrgruppen för det kvinnohistoriska museet i Kulturväven har fått i uppdrag av arbetsutskottet att gå vidare med arbetet och inrätta museet enligt tidigare beslutade planer.

Förslaget om ett kvinnohistoriskt museum i Umeå fick klartecken i kommunfullmäktige 2010. Sedan dess har planer och inriktning för museet tagit form. Nu tar det mer konkreta arbetet vid och arbetet kommer att intensifieras under hösten, från oktober med en heltidsanställd projektledare. Den politiska styrgruppen ansvarar för återstående förberedelser, verksamhetsutveckling och för att rapportera projektplan, organisation och läget för arbetet till arbetsutskottet.

Kvinnohistoriska museet, som enligt planerna ska stå färdigt 2014, kommer att ha cirka 700 kvm yta att tillgå i den blivande Kulturväven: Det kommer att ha en nationell inriktning och innehålla en permanent utställning och utrymme för tillfälliga utställningar, skapande arbete, seminarier och lärande.

I styrgruppen sitter Tamara Spiric (V), Lena Karlsson-Engman (S), Andreas Lundgren (S), Eric Bergner (C) och en representant från Kristdemokraterna.


Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se
 
Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Tamara Spiric (V)
kommunalråd
Umeå kommun
090-16 11 80
070-277 19 89
tamara.spiric@umea.se
 
Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se