Länsstyrelsen i Östergötlands län

Arbete med vattendirektiv kan minska algblomningen i Östersjön

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 15:42 CEST

I slutet av år 2000 trädde EU:s ramdirektiv för vatten i kraft. Direktivet är ett gemensamt regelverk som omfattar Europas alla yt-, grund- och kustvatten. Det övergripande syftet med direktivet är att se till att en "god vattenstatus" uppnås och bibehålls inom den europeiska unionen.

Länsstyrelsen Östergötland ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt med Länsstyrelsen i Kalmar som myndigheten. På länsstyrelsen finns ett beredningssekretariat med uppgift att samordna arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten på regional nivå och utgör kontaktyta gentemot vattenmyndighetens kansli och mot olika aktörer inom delområdet Motalaström.

- Att arbeta med avrinningsområden kan leda till att algblomningen i Östersjön minskar, det menar Dea Carlsson, vattenvårdsdirektör i Södra Östersjöns vattendistrikt och Sven Lindgren, landshövding i Kalmar län.

- Det nya med vattendirektivet är att det finns uttalade krav på samarbete över läns- och kommungränser i vattenstrategiska frågor. Dessutom är vattendirektivet ett EU-samarbete vilket innebär att samtliga länder i gemenskapen åtagit sig att jobba med dessa frågor på samma sätt som vi gör, säger Sven Lindgren, landshövding i Kalmar län.

Läs mer i bifogat pressmeddelande eller på www.e.lst.se

För mer information kontakta gärna Länsstyrelsen Östergötlands beredningssekretariat, Niclas Bäckman 013 -19 65 51 och Erik Årnfelt 013 -19 61 35.

Mvh Marie-Louise********************************************
Marie-Louise Persson, webbredaktör
Länsstyrelsen i Östergötland, 581 86 Linköping
Tfn 013-19 65 09, 0703-83 65 09
www.e.lst.se