Nordic School of Public Health NHV

Arbete mot diskriminering av äldre gav Barbro Westerholm Nordiska folkhälsopriset

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 13:18 CEST

Professor Barbro Westerholm tilldelades priset vid nordiska ministermötet på Island nyligen.
- Jag känner mig väldigt hedrad och glad då detta innebär att äldrefrågorna hamnar i fokus, säger Barbro Westerholm.

Professor Barbro Westerholms arbete för att äldre ska respekteras som individer och ha rätt att bestämma över sina liv sker på lokal, regional och europeisk nivå. Priset på 50 000 SEK och ett diplom ges årligen till en person, organisation eller institution som gör en betydande insats för att förbättra folkhälsan i Norden.
På uppdrag av Nordiska ministerrådet delas det sedan tjugo år ut av Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.
NHV:s rektor Göran Bondjers överlämnade priset med följande motivering:
Barbro Westerholm har gjort viktiga insatser inom många delar av folkhälsovetenskapen. Hon har haft ett stort antal uppdrag av betydelse för folkhälsan i Norden. I synnerhet har hennes insatser inom områden som jämlikhet och hälsa varit viktiga.
Under senare år har hennes insatser för äldres hälsa varit särskilt betydelsefulla. Hon var 2002-2007 vice president för AGE (Older People´s Platform), i EU och ansvarade där för utarbetande av programmet friskt åldrande. I nordiska sammanhang har hon varit engagerad i nätverket för healthy ageing (friskt åldrande). Hon har varit ordförande i svenska statens äldreboendedelegation som lämnade sitt slutbetänkande december 2008 och där hon verkat för äldres rätt till ett gott boende.
Hon har velat betona både samhällets ansvar för de äldre och den kompetens som de äldre kan erbjuda för samhällets utveckling.
Vi vill genom att ge folkhälsopriset till Barbro Westerholm dels uppmärksamma hennes insatser för äldre, dels betona de äldres rätt till hälsa och livskvalitet. Barbro Westerholm har själv formulerat en talande devis för arbetet för de äldre: Hela livet ska levas, även den sista sträckan.


Motverkar äldrediskriminering

Barbro Westerholm verkar för att EU ska initiera nationella och lokala program för att förebygga våld och övergrepp mot äldre samt hjälpa brottsoffren.
- Äldrediskriminering är ett allvarligt problem som arbetsgivare, näringsliv och politiker måste ta på största allvar, säger hon.
Ett av hennes mål är att alla europeiska länder aktivt ska motarbeta ohälsa bland äldre. Hon har deltagit i arbetet med att formulera den deklaration till skydd för äldre medborgare, som nyligen antogs vid EU:s äldrekonferens i Prag.
Westerholm var en av experterna i det arbete som lett till att EU satsat medel på projektet "Healthy Ageing - "Åldrande med hälsa" som initierats av Svenska Folkhälsoinstitutet. Tio EU-länder, WHO, EuroHealthNet och AGE som är en paraplyorganisation för äldre inom EU har deltagit.
- Min roll var att värdera en del av den forskning som låg bakom de rekommendationer vi kom fram till. Det som står i publikationen Healthy Ageing - A challenge for Europe, är evidensbaserat.
Äldre-frågorna är många och Westerholm har engagerat sig i allt från att fler djur i vården skulle kunna öka äldres välbefinnande till att få fram en fungerande vårdplanering för äldre som skrivs ut från sjukhus.

Monica Bengtson, informatör NHV, +46(0)31 69 39 52