Socialdemokraterna i Malmö

Arbete och sysselsättning för ungdomar i Malmö

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 11:35 CEST

I dagsläget är 4 028 ungdomar arbetslösa i Malmö. Av dessa är cirka hälften i program eller i  arbetsmarknadsinsatser. Den andra hälften är öppet arbetslösa. Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar men på grund av regeringens passivitet tar Socialdemokraterna i Malmö ett krafttag för att bekämpa arbetslösheten. Vi utlovar ett omfattande jobb- och aktivitetspaket för ungdomar. Totalt omfattar paketet platser och arbete för 1 500 ungdomar.

– Vi tar fram 500 praktikplatser för ungdomar i åldern 18 till 24 år. Platserna ger arbetslivserfarenhet och ger möjlighet till fortsatt arbete i eller utanför kommunen samt uppmuntrar till fortsatta studier. För samma målgrupp erbjuder vi traineejobb för 500 ungdomar som anställs i Malmös verksamheter i syfte att möta behovet av utbildad personal inom välfärden. Anställningen innebär arbete till 75 procent och studier på 25 procent, säger Andreas Schönström, kommunalråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor i Malmö stad.  

– Dessutom planerar vi för 200 platser på Malmös nya Träningsskola för arbetsmarknadsinsatser (TAMU) riktade till ungdomar mellan 18 och 29 år. TAMU är en arbetsmarknads- och utbildningsinsats med stark förankring till arbetslivet där fackförbund tillsammans med näringsliv styr innehållet i den ett år långa yrkesutbildningen, fortsätter Andreas Schönström.

– Slutligen så vet vi att en tidig kontakt med arbetslivet är viktig redan under skoltiden. Sedan flera år tillbaka har Malmö erbjudit betald arbetspraktik för ungdomar i gymnasiet. Ung i Sommar och Praktik vid Event är två mycket populära insatser. Nu ökar vi dessa platser med 300 platser under mandatperioden, säger Andreas Schönström.

– Risken för ungdomar att fastna i långtidsarbetslöshet ökar snabbt om inte tidiga insatser görs. Tiden är den stora faktorn. Därför ska meningsfull sysselsättning och aktivitet komma så tidigt som möjligt. Samtliga förslag bygger på att Socialdemokraterna får förtroendet att regera i Sverige och Malmö, säger Andreas Schönström.

Kontakt:

Anderas Schönström 070 911 68 97