Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse

Arbete om miljövänliga logistiktjänster belönas med Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons forskningsstipendium

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2013 09:23 CET

– Stipendiet ger mig en möjlighet att genomföra en översikt kring hur det hållbara Logistik-Sverige ser ut i dag, möjlighet att identifiera hållbara logistiksatsningar som gynnat företagsekonomin och innovationskraften och genom artiklar och konferensmedverkan sprida dessa erfarenheter, säger en glad Maria Björklund.

Centralt för Maria Björklunds projekt är att utöka kunskapen kring hur företag kan arbeta för ökad hållbarhet och lyfta fram de företagsekonomiskt intressanta delarna av ett hållbarhetsarbete och visa på hur hållbarhetsarbetet kan ge företagen en stärkt innovationskraft. Och idén till projektet har hon burit med sig länge.

– Intresset för miljö och sociala frågor är djupt rotat sedan barnsben. Jag har under lång tid intresserat mig för miljölogistik, hur man tar hänsyn till miljön vid utformning av logistiksystem, berättar Maria Björlund.

Maria Björklund doktorerade på ämnet miljöhänsyn vid logistikupphandling 2005 vid Lunds Tekniska Högskola. 2006 blev hon erbjuden en lektorstjänst vid Linköpings Tekniska Högskola och i samband med det påbörjade hon sin forskning kring den sociala dimensionen utifrån ett logistikperspektiv. Maria trivs alldeles förträffligt med den fantastiska naturen i Linköping och ägnar sig gärna åt dans, maken och de två döttrarna.

Juryns motivering till att ge Maria Björklund Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium:

MOTIVERING:
Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons forskningsstipendium har tilldelats Maria Björklund för att användas inom projektet ”Innovativa vägar mot hållbarare och konkurrenskraftiga logistiktjänster”. Hon önskar stötta företag i att identifiera de affärsmöjligheter som finns i ett proaktivt logistiskt hållbarhetsarbete vad gäller både ekonomi, miljö liksom sociala aspekter. Medlen är tänkta att användas för spridning av forskningsresultaten.


För mer information, kontakta:
Marianne Brismar, ordförande, Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse,
tel., 070-598 41 24, e-post, jacobssonstiftelsen@seb.se
André Persson, pressansvarig, Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse,
tel., 073-206 57 47, e-post, andre.persson@hartpersson.se
Maria Björklund, tel., 013-28 15 70, e-post, maria.bjorklund@liu.se

Om Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse
År 2012 bildades Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse. Stiftelsen har som ändamål att stödja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling, med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering, samt ergonomi och design. En del av stiftelsens ändamål, är att varje eller vartannat år utse en eller flera personer, som erhåller ”Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons entreprenörsstipendium” för viljan att bryta ny mark.

Läs mer på http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/
Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/familjenjacobssonsstiftelse
Följ oss på Twitter https://twitter.com/Fam_Jacobssons
Bilder på stipendiaterna, http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/htm/nyheter.htm